Socialarbetare i protest mot belastning | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Socialarbetare i protest mot belastning

Anställ fler, minska personalomsättningen och satsa mer pengar på det sociala arbetet. Det är några av de krav som Göteborgs socialarbetare riktar till politikerna. I tisdags träffades de för en diskussion om den utsatta situationen.

– Vi klarar inte av att göra det som lagen kräver. Vi har fullt upp med det mest akuta så det uppföljande arbetet hinns sällan med, säger Madeleine Karlsson, socialsekreterare på enheten för barn och unga på Västra Hisingen. Tillsammans med sin kollega Josefine Petersson var hon initiativtagare till en manifestation som hölls nyligen för att uppmärksamma socialarbetarnas situation.

Enligt Madeleine Karlsson finns flera orsaker till problemen men något av det viktigaste menar hon är den höga arbetsbelastningen.

– Detta leder till att många inte orkar stanna kvar och därför får vi också en väldigt hög personalomsättning, säger hon.

Karlsson är också kritisk till att de nya socialsekreterarna som börjar väldigt snabbt tvingas att ta sig an tunga uppgifter.

– Det är väldigt mycket utbrändhet och stress. Samtidigt så jobbar vi ju med människor och det kanske är det som gör att man kör på in i det längsta. Jag vet ju att om jag stannar hemma en dag så är det någon person som kommer att drabbas av det.

Under manifestationen den 31 maj där 400 socialsekreterare deltog överlämnades tolv krav till kommunalrådet Mats Pilhem (V), ordförande i personalutskottet.

– Flera av de här kraven kommer inte gå att genomföra omgående. Men vi i majoriteten kommer att ha ett möte med socialsekreterarna nu på tisdag och då får vi se vad de tycker är viktigast, sa Mats Pilhem i förra veckan.

Mats Pilhem menar också att problemen kan se väldigt olika ut i olika stadsdelar och att det är stadsdelsnämnderna som har ansvar för socialsekreterarnas arbetsmiljö och att arbetet kan utföras rättssäkert. I bugeten för 2013, som kommunfullmäktige fattade beslut om i måndags, har varje stadsdel fått 40 miljoner kronor extra till skolan, och 42 miljoner i huvudsak för äldre. Men inga pengar är öronmärkta för socialtjänsten.

– Vi får fundera över om det behöver tas särskilda beslut om pengar till socialtjänsten. Men i nuläget vill jag inte lova någonting, säger han.

På mötet i tisdags deltog även representanter från den fackliga organisationen Akademikerförbundet SSR. Ulrika Andersson är en av dem som har engagerat sig i frågan.

– Vår förhoppning är att man uppmärksammar de här problemen och att man gör prioriteringar i budgeten. Det grundläggande är att vi får till stånd stabila arbetsgrupper, säger hon.

Hon berättar också att de även kommer ha möten med de andra politiska partierna under sommaren.

Madeleine Karlsson tror att manifestationen har haft stor betydelse för att politikerna nu börjar bli medvetna om problematiken.

– Vi har alla ett ansvar i det här. Politikerna beslutar men vi som jobbar med de här frågorna har också ett ansvar att berätta om hur det ser ut. Ofta har tyvärr de här frågorna stannat inom organisationen, säger hon.

Rekommenderade artiklar

”Man har glömt att vi jobbar med liv och död”

Ett tungt sparpaket drabbar Karolinska universitetssjukhuset. 650 miljoner kronor ska sparas. Omkring 800 förlorar sina jobb. ”Man kan inte bolla med patienternas säkerhet för att spara pengar”, säger Anette Karlsson, vårdförbundets ordförande på sjukhuset i Solna.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria