Stockholms Fria

Miljörörelsen hotar med civil olydnad mot Förbifart Stockholm

Riksdagen klubbade i torsdag igenom regeringens infrastrukturproposition där Förbifart Stockholm är det tyngsta enskilda projektet. Det går helt emot Sveriges klimatmål Sverige tagit, menar miljörörelsen.

Bara dagar efter det enligt miljörörelsen misslyckade klimattoppmötet i Doha tog riksdagen beslutet att satsningen på Förbifart Stockholm ligger fast. Varken luciatåg utanför riksdagen av Fältbiologerna eller brev till alla riksdagsledamöter från Stoppa Förbifart Stockholm hjälpte. Riksdagen röstade programenligt igenom regeringens infrastrukturproposition. Byggandet av den åttafiliga motorvägen har kommit ett steg närmare.

– Det är helt vansinnigt att man lägger miljarder på Förbifarten när rapport efter rapport visar att fler vägar ger mer trafik och utsläpp istället för att lösa trängselproblemen, säger Ellinor Scharin, fältbiolog och en av initiativtagarna till luciatåget.

Nätverket mot förbifart Stockholm menar att de uträkningar som ligger till grund för motorvägsbygget är gamla och inaktuella.

– De tar beslutet på grunder som inte längre är aktuella och som enligt Naturvårdsverket kommer hindra Sverige från att nå klimatmålen, säger Ellinor Scharin.

Naturvårdsverket har, berättar hon, konstaterat att förbifarten bryter mot Sveriges klimatmål och Trafikverket har påpekat att biltrafiken måste minska i städerna med 25 procent för att vi ska kunna nå klimatmålen.

– Samtidigt bygger hela projektet förbifart Stockholm och finansieringen med trängselskatt på att biltrafiken skulle öka med 70 procent. Siffrorna är tydliga. Byggs förbifarten går det 100 procent åt helvete med Sveriges klimatmål.

Göran Folin från Jordens vänner menar att kampen trots allt inte är över.

– Det är en rad detaljplaner som är ute på remiss och det innebär att det finns ytterligare tillfällen att överklaga innan de kan sätta spadarna i jorden.

Är det bara den juridiska vägen som återstår?

– Även om man inte kan stoppa motorvägen genom direkt aktion, så kan man sätta käppar i hjulen. Ungefär som på 90-talet med Dennispaketet.

Inte heller Fältbiologerna utesluter att det kan bli tal om civil olydnad.

– Om det krävs. Vi försöker påverka på alla möjliga sätt. Om folk inte lyssnar på oss fast vi prövat alla lagliga metoder kan vi välja att ta till civil olydnad och stå för det.

Både Göran Folin och Ellinor Scharin tar kampen om Ojnareskogen på Gotland som exempel.

– Ojnareskogen visar att det aldrig är försent att ingripa och Förbifart Stockholm måste stoppas för att klimatmålen ska kunna nås. säger Göran Folin.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Första miljarden på väg till Förbifart Stockholm

Nästa år ges drygt 1,2 miljarder från trängselskatten tillbaka till Stockholm, vilket är dubbelt så mycket som tidigare år. Nästan allt går till att finansiera Förbifart Stockholm. "Ett stort svek mot folkomröstningsresultatet", säger Göran Folin från Alternativ stad.

SL:s chockhöjning

Den 1 september höjs avgiften på SL- korten. Den som behöver ett månadskort blir då tvungen att betala 100 kronor extra för att ta sig runt i kollektivtrafiken. Kritiken har varit massiv och organisationen Planka är övertygade om att beslutet endast leder till att fler nu väljer att hoppa över spärrarna.

”Vi vill ha folkomröstning”

Regeringens budget för 2011 innebär att bygget av Förbifart Stockholm kommer igång. Den finns nu med i budgeten och byggstart planeras till 2012. Men miljörörelsen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte gett upp hoppet om att stoppa bygget genom en folkomröstning.

© 2024 Stockholms Fria