Klokt och humant, centern | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Klokt och humant, centern

Centerns liberalisering har fram till nu i huvudsak handlat om att anamma den negativa sidan av liberalismen. Istället för frihet för människor har centern tävlat om att vara det parti som ger kapitalet och kapitalisterna största möjliga frihet.

Därför är det glädjande att de med beslutet om fri invandring nu börjar förorda frihet för människor. Visst kan anledningen och vad de vill koppla till beslutet kritiseras. Men inte desto mindre ska ett parti ha beröm när det vågar gå utanför det politiskt accepterade, och driva frågor som ger folk större frihet.

Fri invandring är en modig, klok och human politik.

© 2021 Stockholms Fria