Går teknikbranschen före mot arbetstidsförkortning? | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Går teknikbranschen före mot arbetstidsförkortning?

Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dagarna överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Där kräver de bland annat att systemen för arbetstidsförkortning ska byggas ut. Möjlighet att arbeta deltid eller gå i delpension. Ökad föräldralön. Skärpta regler för övertid. Förkortad arbetstid vid arbete på obekväma och oregelbundna tider.

Det finns all anledning att gå längre än så när det gäller minskad arbetstid. Inte minst i branscher där produktionseffektiviseringen är så hög borde de möjligheterna vara uppenbara. Men det är ändå glädjande att tre tunga fackföreningar lyfter fram arbetstidsförkortning som viktigt krav.

Nu är det bara att hoppas att det inte är detta som de är beredda att förhandla bort. Bättre då att släppa kravet på löneutveckling.

© 2021 Stockholms Fria