Korta ner skolplikten | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Korta ner skolplikten

Socialdemokraterna vill förlänga skolplikten till 18 år. Trots att 99 procent av eleverna börjar i gymnasiet vill de införa en lag som fjättrar den sista procenten vid skolbänken ett par år till efter grundskolan.

Socialdemokraterna radar upp en mängd olika skäl till varför det är bra med gymnasieutbildning. En del vettiga, en del mindre vettiga i arbetslinjens anda. Och så kryddar de skälen med argumentet att en alltför stor andel av dem som börjar på gymnasiet hoppar av innan de har gått ut. Men eftersom inte ens Socialdemokraterna är beredda att tvinga myndiga personer att gå i skolan (om de inte är arbetslösa) och du normalt fyller 18 innan du går ut gymnasiet så kvarstår möjligheten att hoppa av även med sossarnas förslag. Och om en viss mängd elever dessutom tvingats in i skolan lär andelen som slutar när de fyllt 18 kraftigt öka. Om avhoppen ska minska krävs utbildningar och skolformer som attraherar eleverna.

Sossarna anser sig helt enkelt veta vad som är bäst för varenda 17-åring i detta land, bättre än 17-åringarna själva. Det avgörande är dock inte huruvida det är bra att gå i gymnasiet eller ej utan vem som har rätt att bestämma vad en 17-åring ska göra.

Hur livet, tankarna och prioriteringarna ser ut hos var och en av dem som inte väljer gymnasiet vet förstås inte sossarna något om. Men det är inte heller väsentligt för dem. För sossarna handlar allt om att skapa den goda medborgaren som kan bli en kugge i arbetslinjen. Lydiga och produktiva samhällsmedborgare som inte protesterar mot något, i alla fall inte annat än under ordnade former på första maj.

Redan den skolplikt vi har är problematisk eftersom den är ett så kraftigt ingrepp i individens möjlighet att styra sitt eget liv. Att i nio år, som med sexårsverksamheten i praktiken blivit tio, inte ge ungdomar en chans att påverka vad de ska göra på dagarna är svårt att försvara. Det enda som gör det försvarbart är att det kan skydda barnet mot föräldrarnas tvång.

För yngre barn kan en möjligen resonera så, att statens tvång är mindre dåligt än föräldrarnas. Men det resonemanget håller inte när det gäller 16–17-åringar.

Från 15 år kan du dömas till straff i Sverige, men får inte bestämma hur du ska tillbringa dina dagar, och sossarna vill alltså att det ska vara så ända tills du fyller 18. Vad ska myndigheterna göra med de straffbara 16–17-åringar som vägrar att gå gymnasiet? Låsa in dem i en annan byggnad än skolan?

Skolplikten borde snarare förkortas än förlängas. Den ålder då du får bestämma över ditt eget liv borde åtminstone harmoniseras med när du blir straffmyndig. Det skulle inte bara ge ungdomar den frihet de har rätt till. Det skulle också tvinga samhället att göra utbildningen mer attraktiv, om de nu anser att invånarna behöver mer utbildning. Det är nämligen först när du har möjlighet att lämna en verksamhet och aktivitet som du verkligen har makt både över ditt liv och makt att ställa krav på verksamheten så att den förbättras.

Fakta: 

<h2>Lennart är inte det minsta förvånad över Moderaternas anpassning till Sverigedemokraternas politik och räknar nu med att både Socialdemokraterna och mainstreammedia hänger på.</h2>

© 2021 Stockholms Fria