En stor tillfällig vinst | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

En stor tillfällig vinst

Högsta domstolen (HD) meddelade idag att Nordankalks tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen undanröjs. HD kräver nu en ny och sammanhållen tillståndsprövning av alla effekter som brytningen kan få.

Det är en stor seger för dem som kämpat på Gotland, för naturen i Ojnareskogen och för motståndet mot gruvdrift i stort i landet. Det är också en seger som visar att motstånd, civil olydnad och ickevåld är viktigt.

Men kampen är bara tillfälligt vunnen. Den behöver fortgå såväl på Gotland som på många andra ställen.

© 2021 Stockholms Fria