Friskoleanhängare bör ta strid mot vinstuttag | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Friskoleanhängare bör ta strid mot vinstuttag

Vi behöver fler alternativ inom skola, vård och omsorg. För att det ska bli möjligt måste vi både värna möjligheten att driva vård, skola och omsorg med andra huvudmän än kommun och landsting, och samtidigt sätta stopp på vinstuttagen, skriver Lennart Fernström.

När friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet startades i huvudsak idédrivna skolor utan vinstintressen. Vi såg då inte de problem som dykt upp på senare år. Det är därför en märklig debatt som förts under våren, där anhängare och motståndare kopplar ihop vinstuttag med friskolornas existens.

Vinst är en dålig grund för att driva en skola. Att ge barnen bästa möjliga skola är det primära målet för en idédriven skola, men för ett vinstdrivande skolföretag bara ett sätt att ge ägarna vinst. Och i de fall det finns effektivare sätt att nå vinst prioriteras barnens bästa bort – något som visat sig ske alltför ofta. En skolas primära mål måste därför alltid vara att ge det bästa möjliga till barnen. Barnens bästa får aldrig reduceras från ett mål till ett medel.

På 00-talet dök allt fler koncerner och vinstdrivna skolor upp. I dag har det gått så långt att högljudda debattörer och politiker hävdar att det inte går att förändra. Att 160 000 elever och 60 000 förskolebarn skulle bli av med sin skola eller förskola om vinsterna förbjöds. (Johan Norberg 3 april i Metro).

Vinstuttag blir i denna retorik en förutsättning för att det ska finnas några alternativ till kommunala skolor. ”Det är en vetenskap i sig att förstå hur väljarnas preferenser hänger ihop, med tanke på att stödet för valfriheten i välfärden – som förutsätter vinstdrivande alternativ för att vara meningsfull – samtidigt är grundmurat.” (Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, i Svd 2013 04 19)

En klar majoritet i Sverige, 62 procent enligt vårens SOM-undersökning, vill inte tillåta vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Inte ens bland borgerliga väljare finns stöd för vinstuttag. Direkt efter att SOM-undersökningen offentliggjordes skrev Göran Greider i ETC: ”Även vanliga borgerliga väljare känner uppenbarligen att något har gått riktigt snett i samhällsutvecklingen. (….) Jag tror exempelvis att åtskilliga borgerligt lagda väljare tog stort intryck av att självaste Vetenskapsakademin gick ut med hård kritik av friskolorna.”

Dessa påståenden, från anhängare och motståndare, är typiska för den debatt som förs. Men vi som vill ha alternativ till kommunalt drivna skolor bör inte göra den sammanblandningen. Lyckas vi inte skilja mellan vinstuttag och alternativt drivna skolor riskerar vi att barnet spolas ut med badvattnet. Inte minst blir det tydligt om vi tittar på socialdemokratin.

Genom Socialdemokraternas kongressbeslut att kommunerna ska ha vetorätt mot friskolor hotas nu framförallt möjligheten att starta små alternativa icke vinstdrivande skolor. Icke vinstdrivande skolor är oftast geografiskt bundna till den kommun där engagemanget har fötts. Föräldrar som till exempel vill driva en skola i glesbygden, där kommunen tycker det finns för lite underlag, löper en uppenbar risk att få ett nej från kommunen. För de stora skolkoncernerna och kapitalisterna finns inte det problemet. De kan lika väl etablera den nya skolan på en annan ort om den första kommunen säger nej.

På senare tid har vi också sett hur de stora koncernerna köper upp små idédrivna skolor. Det går därför inte att påstå att vinstdrivande skolor bidrar till en mångfald. Tvärtom riskerar vi se en allt större enfald, ju längre den utveckling vi sett de senaste tio åren får fortgå.

Vi behöver fler alternativ inom skola, vård och omsorg. För att det ska bli möjligt måste vi både värna möjligheten att driva vård, skola och omsorg med andra huvudmän än kommun och landsting, och samtidigt sätta stopp på vinstuttagen.

Fakta: 

<h2>Lennart undrar när Obama ska genomföra sitt fem år gamla vallöfte att stänga Guantánamo.</h2>

© 2021 Stockholms Fria