Ännu en utredning – ännu inga hus | Stockholms Fria

Debatt


Ann-Margarethe Livh
Stockholms Fria

Ännu en utredning – ännu inga hus

Låt de kommunala bostadbolagen bygga hyresbostäder för vinsterna de gör istället för att använda vinsterna till att sänka skatten. Det skriver Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stadshus.

Nu har bostadsminister Stefan Attefall gett länsstyrelsen i uppdrag att inventera de så kallade byggrätter som finns runt om i landet. Det har kommit till Attefalls kännedom att många av de byggrätter som getts inte lett till nya bostäder, inte ens i storstäderna.

Det är utmärkt att Attefall upptäckt detta. Jag kan kanske skynda på utredningen lite genom att ge några snabba svar på huvudfrågorna. Ja, det byggs alldeles för lite i storstäderna. Ja, det finns mängder av byggrätter som inte används.

Samtidigt har vi en stor och växande bostadsbrist vars sociala konsekvenser blir allt värre, det beror på att alliansen litar på att marknaden ska lösa bostadspolitiken.

Marknadens osynliga hand har dock inte åstadkommit ett dyft på de senaste sju åren och det kommer den inte heller att göra under det sista året innan valet.

Av en väldigt enkel orsak; privata bostads- och byggbolag har inte bostadsförsörjning som mål, det är bara kommunala bostadsbolag som har det. Privata företag vill göra vinst, och om de kan göra lika mycket vinst på att sälja en bostad dubbelt så dyrt på en krisande bostadsmarknad som att bygga två bostäder finns det ingen anledning för dem att bygga.

Det vi behöver är en social bostadspolitik. En bostadspolitik vars främsta syfte är att minska bostadsbristen.

Sveriges storstäder är rika, och vi har rika bostadsbolag med stor kunskap och erfarenhet. Det är kommunen som äger marken i staden och det är vi som beslutar om tillstånden. Så låt oss då sätta i gång.

De senaste två åren har alliansen i Stockholm tagit ut mer än 4,5 miljarder från de kommunala bostadsbolagen för att täppa till de hål i kommunkassan som skattesänkningarna lämnat. Låt oss använda de pengarna till att istället bygga hyresrätter.

Med de bolag vi gemensamt äger och på den mark vi gemensamt äger bestämmer vi också tillsammans.

Vi behöver inte vänta på lov för att lösa bostadsbristen.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Allt fler vill bo i en hyresrätt

Den borgerliga alliansen som styr Stockholms stad har sett till att kommunala bostadsbolag har sålt tusentals hyresrätter, vilket lett till att framför allt innerstaden men också förorten segregerats mer och mer. En ny opinionsundersökning visar en obalans mellan de alternativ som erbjuds på bostadsmarknaden och de önskemål som stadens invånare har, skriver Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

© 2021 Stockholms Fria