Tummen upp för nya tuben | Stockholms Fria
  • Nästan alla är nöjda med det nya tunnelbaneförslaget. Utom de kommuner som inte får några nya stationer.
Stockholms Fria

Tummen upp för nya tuben

Tunnelbanan ska få nio nya stationer och trängselskatt ska införas på Essingeleden. Det är några av de nya trafikförslagen som den borgerliga alliansen kom med i måndags. Men bygget av Förbifart Stockholm fortsätter, något som väcker kritik från oppositionspolitiker.

Alla borgerliga partiledare hade undertecknat måndagens debattartikel i DN som presenterade förslaget på utbyggd tunnelbana och nya bostäder i Stockholm. Det är staten tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Nacka, Solna och Järfälla som har enats om bland annat nio nya tunnelbanestationer med sträckningar mot Nacka forum, Arenastaden och Barkarby. Totalt innebär detta en investering i Stockholms tunnelbana på 19,5 miljarder kronor.

Som delfinansiering har parterna enats om höjda trängselskatter.

– I dag finansierar trängselskatten bland annat Förbifart Stockholm samt vissa regionala projekt. Denna finansiering kvarstår, men breddas nu till att även bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad, skriver de borgerliga partiledarna.

Både miljörörelsen och de oppositionspolitiker som Stockholms Fria Tidning har talat med välkomnar förslaget, men inte utan invändningar. Miljöpartiet är positivt till förslaget, men anser inte att det är tillräckligt.

– Alla klimatvinster som förslaget skulle ge Stockholm äts upp av Förbifart Stockholm. Vi vill att hela intäkten från trängselskatten ska gå till kollektivtrafikens utbyggnad. Att införa trängselskatt på Essingeleden har vi krävt i flera år, så det är bra att Alliansen äntligen förstår att det är nödvändigt för att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken, säger Yvonne Blombäck (MP), oppositionslandstingsråd i landstinget i Stockholm samt trafikpolitisk talesperson.

Socialdemokraterna ger respons på Alliansens förslag i ett pressmeddelande. De är också positiva men undrar över budgeten och fördelningen.

– Jag välkomnar regeringens förslag på utbyggd tunnelbana. Som landstingspolitiker är regeringens besked extra glädjande eftersom vi i sju år har tampats med spårvagnskramande landstingsmoderater, skriver oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson (S).

– Jag hade dock velat se en mer jämlikt fördelad utbyggnad över länet, södra delen växer lika mycket som norra och har lika stort behov av mer tunnelbana och fler bostäder, skriver hon vidare.

Ur klimatsynpunkt beskrivs förslaget som välkommet och nödvändigt. Svante Lundquist, sakkunnig inom infrastruktur och transportfrågor på Naturskyddsföreningen, säger att en utbyggd tunnelbana också är nödvändig för att lösa Stockholms trafikproblem. Men han höjer ett varningens finger för finansieringsprioriteringarna.

– Vi är inte emot höjda trängselskatter och vi är också positiva till att trängselskatterna används till kollektivtrafiksatsningar. Men regeringen har beslutat att huvuddelen av trängselskattemedlen ska slukas av det föråldrade mastodontprojektet Förbifart Stockholm. Det är viktigt att påpeka att huvudsyftet med trängselskatten är att den ska vara trafikreglerande, inte att täcka upp för nya investeringar, säger Svante Lundquist till SFT.

Även Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, menar att finansieringen är den stora haken när regeringen vill bygga ut tunnelbanan.

– Det var Fredrik Reinfeldt med flera som flyttade trängselavgiftspengar från kollektivtrafiken till motorvägsbyggen. Märk väl, i folkomröstningen om trängselskatt i Stockholm röstade stockholmarna för att intäkterna skulle gå till ”investeringar i kollektivtrafik och vägar”. Så har inte skett, skriver han i en debattartikel i Dagens nyheter.

Jens Holm menar att det inte går att både bygga Förbifart Stockholm och samtidigt utlova storskalig satsning på kollektivtrafiken i Stockholm.

– Det enda säkra vi kan säga med Fredriks Reinfeldts utspel är att mångmiljardprojektet Förbifart Stockholm ligger fast. Pengarna som eventuellt blir över kan i bästa fall tillfalla en och annat ny tunnelbanestation, skriver han.

Fakta: 

Utbyggnaden av tunnelbanan

• Förlängning av blå linjen från Kungsträdgården till Nacka forum, med nya stationer vid Hammarby sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka forum.

• Dagens gröna linje från Hagsätra till Gullmarsplan förlängs, via den nya stationen vid Sofia, mot Nacka. Hagsätragrenen blir den nya blå linjen.

• Förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby station via station Barkarbystaden.

• Ny t-bana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Slussenmotståndet lever

Motståndarna till de nya Slussenplanerna har lidit några nederlag under året. Men kampen forstätter.

© 2021 Stockholms Fria