Studenter mot privatisering | Stockholms Fria
  • Sandra Lindquist är förbundsordförande i Vänsterns studentförbund. Hon slåss emot de privata företagens intåg i universitetsvärlden.
Stockholms Fria

Studenter mot privatisering

Stockholmsstudenter protesterar mot intrånget av privata aktörer på campus, under hashtagen #ockuperauniversitetet. Sandra Lindquist, förbundsordförande i Vänsterns studentförbund, träffar Stockholms Fria för att prata ockupation och motstånd.

Regeringen har lagt ett förslag om en stiftelsereform som innebär att det ska gå att omvandla universitet och högskolor till privata stiftelser. Sandra Lindquist är 31 år, uppvuxen i Stockholm och studerar juridik vid Stockholms universitet. Som förbundsordförande i Vänsterns studentförbund har hon under lång tid jobbat mot att privata företag får finnas på campus – mobiloperatörer, bemanningsföretag, kafékedjor, matställen, hälsovård – bland annat genom att skriva debattartiklar.

– Pengarna vi betalar in går inte tillbaka till oss. Det blir problematiskt när privata företag träder in på vår gemensamma mark. Vi som politiskt organ får inte ta plats i korridorerna, men månglarna med mobilabonnemangen får det, säger Sandra Lindquist.

Den 14 november i år genomfördes flera protester mot stiftelsereformen, och utredningen kring den, under hashtagen #ockuperauniversitetet runt om i Sverige. Det var organisationen Allt åt alla som drog igång protesterna och Vänsterns studentförbund var inte sena att haka på, men de är noga med att initiativet ska ses som en plattform för enskilda individer. Namnet till trots ägde ingen faktisk ockupation rum.

– Namnet är frasradikalt. Vi ville vara offensiva i språket, annars skulle ingen ha uppmärksammat det. Det handlar mer om att ockupera ett samtal, ockupera ett tolkningsföreträde och ta tillbaka det som är vårt, säger Sandra Lindquist.

Uppslutningen i Stockholm landande på 300 personer (och över 1 000 personer i hela landet). Det hölls tal och demonstrationståget gick genom Gamla stan via riksdagen.

– Alla möjliga anslöt sig, inte bara studenter. Det var väldigt peppande, med en massa positiv energi i luften, säger Sandra Lindquist.

Vad är syftet med #ockuperauniversitetet?

– Första målet är att stoppa den här utredningen. Den är inte nödvändig. Den är en krigsförklaring mot akademin, mot studenterna, mot alla. Den är ett hot mot allas rätt till utbildning.

Sandra Lindquist ser att det skedde en tydlig förskjutning mot höger då man började ta ut avgifter för utländska studenter.

– Vad är nästa steg? Att ta ut avgifter för inhemska studenter? Då vet jag inte var vi är på väg. Det skulle stänga dörren helt för arbetarklassen, säger Sandra.

Beslutet att ens släppa in privata aktörer på universitetet var ett paradigmskifte, anser hon.

Utredningen är för tillfället återremitterad, något som Sandra Lindquist beskriver som en skänk från ovan.

– Det är skönt för det ger oss tid att ta fram ett underlag. När det kommer tillbaka ska vi bemöta det med motstånd.

Brinner Stockholmsstudenterna för det allmänna i dag?

– Jag kan inte vara förbundsordförande för ett studentorgan om jag inte trodde det. Än är jag inte så cynisk! Visst, folk har tentor att göra, bostadspriserna i Stockholm är skyhöga och man försöker bara överleva. Men det handlar om prioriteringar. Jag tror att många känner ”fan, nu räcker det”.

Sandra Lindquist menar att akademisk forskning är en bransch som aldrig ska behöva tjäna kapitalet. Universiteten måste då konkurrera om pengar och donationer kommer att gå till redan kapitalstarka ämnen.

Hon ser en risk när humanistiska och andra ”mjuka” ämnen får stå tillbaka och att det skulle hämma all forskning.

– Vi vill ha en utbildning för livet, inte bara utbildning för att få ett jobb. Det är fabrikstanken vi vill bort från. Utbildning är en rättighet, inte någonting man kan sätta en prislapp på, säger Sandra Lindquist.

Slutligen, fungerar ockupation som metod?

– En riktig ockupation måste vara genomtänkt. Det ska fungera som en megafon, som en ögonöppnare för en konkret fråga. I långa loppet vinner man på om den är genomtänkt. Socialstyrelsens trappuppgång ockuperades av aktivister 1979 för att få bort sjukdomsklassificeringen på homosexualitet. Det kan ses som en lyckad ockupation som verkligen fyllde sitt syfte, säger Sandra Lindquist.

Fakta: 

Fakta

#ockuperauniversitetet har tillgång till en lokal i kårhuset där de träffas i öppna möten.

Tidigare i veckan hölls ett öppet möte med cirka 50 deltagare.

Nästa öppna möte hålls den 3 december kl 17. Dit är alla som är kritiska mot stiftelsereformen välkomna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Slussenmotståndet lever

Motståndarna till de nya Slussenplanerna har lidit några nederlag under året. Men kampen forstätter.

© 2021 Stockholms Fria