”Historia är något som pågår här och nu” | Stockholms Fria
  • Strejkoroligheter vid tobaksmonopolets nybygge 1930. Bilden är från Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks fotoarkiv.
  • Palestinademonstration vid Sergels torg i april 1983. Från ARAB:s arkiv av bilder, där cirka 100 000 är digitaliserade.
  • Oscar Borge, initiativtagare till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
  • Kabinettskåp som Olof Palme fick som gåva från Östtyskland.
  • Jenny Edlund och Hans Larsson.
Stockholms Fria

”Historia är något som pågår här och nu”

På Arkivens dag på lördag 8 november visar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek material ur samlingarna och anordnar föredrag. Institutionen, som grundades 1902 av SAP och LO, samlar in material både från den organiserade arbetarrörelsen och nyare sociala rörelser.

2012 flyttade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, från Norra Bantorget till ett industriområde i Flemingsberg. Själva arkivet ligger nu i ett magasin på en bakgata. Många hyllor gapar fortfarande tomma, flytten är en pågående process. Men biblioteket är iordningställt sedan länge och vetter ut mot gatan. Det är ARAB:s ansikte utåt, där det finns ett stort antal tidskrifter och nyinköpta böcker. Hit kan forskare och studenter komma för att söka efter material som sedan tas fram ur magasinet. Men man vill gärna nå ut till fler människor.

– På Arkivens dag passar vi på att lyfta fram en del arkivmaterial och har bjudit in föredragshållare. Vi kommer också att visa för folk som kanske inte är så vana vid arkivmaterial hur det ser ut, och hur man letar efter material. Vi har våra målgrupper, men vi vill ju också få fler intresserade av att komma hit, säger Jenny Edlund, webbansvarig och bibliotekarie.

– Det här är ett nytt närområde för oss, vi försöker skapa ett intresse bland organisationer här omkring, säger Hans Larsson, samordningsansvarig.

Vi sitter i tidskriftsavdelningen, där det finns 180 löpande tidskrifter. Bakom oss står ett skåp i trä med miniatyrböcker.

– Det var en gåva till Olof Palme från Östtyskland, berättar Hans Larsson.

När ARAB grundades 1902 var det i blygsam skala, med en hyllsektion på Stockholms arbetarbibliotek. Verksamheten sköttes av initiativtagaren och algbiologen Oscar Borge, som hade en nära relation till socialdemokraterna.

– Oscar Borge hade personliga kontakter med Hjalmar Branting och hela ledargarnityret. Det gjorde att han kunde få det här materialet. Man gick till socialdemokraternas kongresser och samlade in fackföreningsprotokoll och verksamhetsberättelser från hela landet, säger Hans Larsson.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek var det första i sitt slag i världen. Det startades för att material från arbetarrörelsen inte skulle falla i glömska.

– Den yttersta anledningen var en väldigt stark känsla av att materialet kring arbetarrörelsen är viktigt, det måste tas hand om. Och det fanns en stark och befogad känsla av att om vi inte gör det själva kommer ingen annan att göra det heller. Grundidén var att det här materialet är viktigt för Sveriges historia och samtidshistorien. Och så är det fortfarande. Det är väldigt svårt att sätta sig in i vad som har hänt i Sverige under 1900-talet om man inte tar hänsyn till det material vi har här, säger Hans Larsson.

Även om institutionen är grundan av SAP och LO har det aldrig gjorts några påtryckningar om vilket material som ska samlas in och bevaras.

– Det har aldrig funnits någon som helst censur, utan det gick ut på att samla in material från arbetarrörelsen i ganska vid bemärkelse. Här finns material från anarkister och kommunister, och i dag från vad man kan kalla sociala rörelser. Det gör att spännvidden blir stor och att det finns en stor potential, säger Hans Larsson.

På framträdande plats i biblioteket står byster av betydande politiker under 1900-talet, bredvid informationsdisken står en röd fana och i ett studierum hänger två standar från förra seklets början. Men Jenny Edlund och Hans Larsson betonar att ARAB är en levande institution som vill dokumentera sin samtid.

– När vi köper in böcker var det tidigare en betoning på den organiserade arbetarrörelsen, medan det nu inbegriper sociala rörelser och icke-anslutna arbetare, säger Jenny Edlund.

Bland annat har Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek inlett samarbeten med Café 44 och Cyklopen. Ambitionen är att de ska bidra med material från den utomparlamentariska vänstern.

– De har varit här från Cyklopen och vi har hållit föredrag hos dem. Vi har haft diskussioner om hur det material de producerar ska bevaras, säger Jenny Edlund.

– Vi är ingen förlegad institution som lever på gamla lagrar, säger Hans Larsson. Historia är något som pågår här och nu, och vi vill vara med och dokumentera den.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ligger på Elektronvägen 2 i Flemingsberg. Under Arkivens dag på lördag 8 november är det öppet kl 10–17.30. För mer information om programmet, se: www.arbark.se

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria