”Man måste garantera en långsiktighet” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Man måste garantera en långsiktighet”

2012 blev det kommunala kulturstödet ett projektstöd. Detta mötte hård kritik, särskilt från de fria teatergrupperna. Många anser att ansökningsförfarandet blivit för byråkratiskt och att stödet missgynnar kulturaktörer med en löpande verksamhet. Men i och med maktskiftet i Stadshuset ses nu kulturstödet över.

Det kommunala kulturstödet kommer att förändras, men hur det kommer att utformas är ännu inte klart. Det säger Ann Mari Engel, (V), som sitter i kulturnämnden i Stockholm.

– Vi kommer att göra en ordentlig översyn över kulturstödet. Vi måste göra om förutsättningarna och regelverket. Det handlar om att få förtroende hos kulturaktörerna. I dag är det illa anpassat till många verksamheter.

Många av de kulturaktörer som Stockholms fria pratat med de senaste åren har klagat över hur snårigt det är att fylla i ansökningarna. Ann Mari Engel håller med om att systemet måste förenklas.

– Ja absolut. Och det att man ska söka många gånger om året måste ändras. Man måste garantera en långsiktighet. Vi kommer att se över det så fort som möjligt, men vi har inte kunnat göra det till 2015.

Det nuvarande projektstödet är inte bara byråkratiskt, utan missgynnar kulturaktörer som har en permanent verksamhet.

– Vi vill att det ska vara utformat så att det passar olika typer av verksamhet, både tillfällig och löpande, man kan inte gå in och peta i verksamheten på det sätt som det här lett till. Det är viktigt att man värnar om den konstnärliga friheten, man måste ge aktörerna förtroende. Självklart ska de redovisa vad de gör, men man måste anpassa stödformerna efter verksamheternas karaktär. Det handlar om utformningen, säger Ann Mari Engel.

Hon får medhåll av Anna Carlsson, ordförande för Teaterförbundet.

– Det skapar problem om man har samma rutiner för professionella fria teatrar, typ Galeasen och Turteatern, som för korta och tillfälliga projekt.

Den huvudfråga som Teaterförbundet drivit är att grunden för stödet till den fria scenkonsten ska vara ett verksamhetsstöd.

– Vi har inte haft några formella överläggningar med kulturnämnden, men vi har försäkrat oss om att den nya majoriteten tänker gå vidare med översynen av kulturstödet. Kulturförvaltningen har också sänt ut en enkät om kulturstödet till bland annat de fria teatergrupperna, säger Anna Carlsson.

På vilka sätt har projektstödet varit negativt för den fria scenkonsten?

– Förutom att det skapar en administrativ börda och osäkerhet i anslagsfördelningen så finns det också ett moment av att kulturförvaltningen ska granska och ta ställning till inriktningen av verksamheten.

Hur har det här påverkat den konstnärliga friheten?

– Ett renodlat projektbaserat system skapar risker för en medveten eller omedveten anpassning av verksamheten till vad som framstår som största chansen att få bidrag till.

Ann Mari Engel berättar att det pågår en utredning hos kulturförvaltningen om hur en ny stödform kan utformas.

– Beroende av vad den utredningen visar vet vi hur vi ska göra förändringar, men vi ska lyssna på vad folk säger. Vi kommer inte att sätta igång en jätteprocess, men självklart måste vi ha stöd för det vi gör i kulturlivet.

Hur lång tid kan det ta innan en förändring kommer till stånd?

– Inför ansökningarna som görs nästa år, så det måste tas fram under våren, säger Ann Mari Engel.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria