Stora skillnader i stadens styrelserum | Stockholms Fria
  • Det är svårt att påverka könsbalansen i kommunala bolag. Men jämställdhetsborgarråd Clara Lindblom säger att hon kan ta de andra partierna i örat om de inte tar sitt jämställdhetsansvar.
Stockholms Fria

Stora skillnader i stadens styrelserum

Var tredje kommunal bolagsstyrelse har färre än 40 procent kvinnor. Ansvaret ligger hos partierna, säger jämställdhetsborgarrådet Clara Lindblom (V).

De 17 kommunala bolag som ägs av Stockholms stad har en relativt jämn könsfördelning, sett till det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelserna. 53 procent av styrelseledamöterna är män och 47 procent är kvinnor.

Men på detaljnivå ser det annorlunda ut. Nästan en tredjedel av styrelserna har mindre än 40 procent kvinnliga ledamöter. Sämst könsbalans har styrelsen i fibernätbolaget Stokabs styrelse, där endast 3 av 12 ledamöter är kvinnor. På Stockholm Vatten AB sitter 14 män och 6 kvinnor.

Ännu mer ojämställt är det på högsta chefsnivå. Bara 3 av 17 verkställande direktörer är kvinnor: på Bostadsförmedlingen, S:t Erik Markutveckling och Sisab.

Clara Lindblom (V) är äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och särskilt ansvarig för jämställdhetsfrågor. Hon säger att ojämn representation är ett allvarligt problem, men att det är svårt att påverka sammansättningen med politiska styrmedel eftersom det är partierna själva som utser ledamöter till styrelserna. Styrelserna tillsätter i sin tur vd.

– I Vänsterpartiet har vi en strikt kvoteringsstadga som i princip säger att man ska ha hälften kvinnor i alla valda organ. Men det är svårt för oss att påverka hur de andra partierna nominerar. Det är i slutändan de som väljer sina egna ledamöter. Det är lättare för mig att från politiskt håll, som ansvarigt borgarråd, styra till exempel chefsrekryteringen, säger Clara Lindblom.

Nu i mars ska kommunfullmäktige besluta vilka som ska sitta i bolagsstyrelserna den kommande mandatperioden. De nya ledamöterna tillträder den 1 april. Hur det kommer att se ut finns det ännu ingen samlad bild av, eftersom interna processer pågår inom varje parti. Ansvaret för en jämn könsfördelning i nomineringsunderlaget ligger alltså på de enskilda partierna.

Visar det sig att könsbalansen blir alltför ojämn så kan Clara Lindblom ändå tänka sig att agera på andra sätt.

– Vi har varit tydliga med att vi ska ha en jämställdhetsintegrering i alla delar av staden och det gäller även i bolagsstyrelserna. Är det så att vi märker att det är väldigt stora skevheter får vi ta en diskussion med de berörda partierna.

Den rödgrönrosa majoriteten vill på sikt föra bättre könsuppdelad statistik över till exempel de kommunala bolagsstyrelserna. Andra åtgärder på jämställdhetsområdet är bland annat så kallad genusbudgetering. Det arbetet inleds med nästa budget och innebär att budgetens effekter ska utvärderas ur ett genusperspektiv.

Vidare ska staden se över rekrytering och befordringar av anställda och chefer utifrån ett mångfaldsperspektiv, när det gäller till exempel etnicitet och ålder, samt göra årliga lönekartläggningar av egna verksamheter och bolag.

Den nya majoriteten har också satsat 70 miljoner kronor på en låglönesatsning för att höja kvinnors löner och komma åt strukturella problem med lönesättningen.

Fakta: 

Så ser det ut

• I stadens 17 kommunala bolag finns 244 styrelseledamöter, varav 130 män (53%) och 114 kvinnor (47%).

• Flest män är det i Stokab (75%), Stockholm Vatten (70%), Familjebostäder (69%), Stockholmshem (62%), S:t Erik Försäkrings (62%), Stockholm Globe Arena fastigheter (58%), Stockholm Parkering (58%), Svenska Bostäder (56%) och Stockholms hamn (55%).

• Flest kvinnor är det i Stockholms stadsteater (69%), Micasa Fastigheter (64%), S:t Erik Livsförsäkrings AB (62%), Sisab (58%) Bostadsförmedlingen (56%) och Stockholms stadshus AB (55%).

• 50-50 är det i S:t Erik Markutveckling och Stockholm Business Region.

• Endast 3 av 17 vd:ar är kvinna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria