Beslut om Ojnareskogen skjuts upp | Stockholms Fria
Fria Tidningen

Beslut om Ojnareskogen skjuts upp

I förra veckan skulle domstolsförhandlingar om kalktäkten vid Ojnareskogen på norra Gotland ha börjat. Men nu ställer Mark- och miljööverdomstolen in förhandlingen. Aktivisten Sally Fransson gläds över beslutet.

Under två veckor har Sally Fransson tillsammans med tre andra aktivister levt i tält i Ojnareskogen. De har diskuterat och pratat om skogens framtid och den fortsatta kampen för bevarandet av den.

– Jag har själv inte varit så mycket i Ojnare innan, så för mig har det handlat mycket om att lära känna skogen och få en förståelse för vad som kommer att försvinna om Nordkalk får som de vill, säger Sally Fransson.

Striden om Ojnareskogen har pågått i flera år och handlar om huruvida företaget Nordkalk ska få tillstånd att bryta kalk i området, som betraktas som unikt ur miljösynpunkt. I förra veckan skulle Mark- och miljööverdomstolen ha prövat tillståndsansökan på nytt, men beslutade sig istället för att skjuta upp prövningen i väntan på att regeringen ska ta ställning till om Ojnareskogen ska betraktas som ett Natura 2000-område eller inte. Ett beslut som kan få betydande konsekvenser för skogens framtid, eftersom ett Natura 2000-området är fredat från exploatering och har betydligt högre skyddsvärde.

– Det var lite förvånande att det blev så, vi trodde att det skulle bli förhandlingar. Men vi tycker så klart att det var skönt att beslutet sköts upp – det betyder att skogen kommer att vara skyddad ett tag till, säger Sally Fransson.

Till dess regeringen har beslutat om området ska bli ett Natura 2000-område kommer målet att vara vilande, dock längst till den 31 augusti i år.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria