Stockholms Fria

Barnfamiljer slipper bo på vandrarhem

De barnfamiljer i Tensta som bott på vandrarhem sedan deras korttidskontrakt gick ut i juni ska nu erbjudas en lösning. Stadsdelsförvaltningen har hittat nya lägenheter åt dem.

Det var i slutet av juni som 35 barnfamiljer i Tensta stod utan bostad när tiden för deras korttidskontrakt hos Svenska bostäder gick ut. Flera av dem har under sommaren bott på på vandrarhem och hotell i Södertälje och Bromma och fortfarande bor sju familjer kvar i sina gamla lägenheter trots att kontrakten gått ut. Men nu har alltså stadsdelsförvaltningen hittat en lösning.

– De här lägenheterna som vi har fått fram är främst för de familjer på vandrarhem och familjer vars korttidskontrakt har gått ut och som inte har hittat en annan boendelösning redan, säger Awad Hersi (MP), ordförande i stadsdelsnämnden Spånga–Tensta.

Av de 35 familjer som stod utan bostad har ett antal redan hittat egna boendelösningar. Men för dem som återstår har man fått fram ett 20-tal lägenheter via SHIS, Stockholm stads sociala bostäder, som nu matchas mot familjerna. Det handlar om lägenheter i olika storlekar som är spridda över hela staden och kontrakten gäller mellan 1–2 år och i vissa fall upp till fem år. Förhoppningarna är att familjerna själva ska hinna hitta permanenta lösningar på sin boendesituation under denna tid.

– Utifrån de förutsättningar vi har haft i sommar med semestrar och ledighet tycker jag ändå att vi har lyckats hitta en bra lösning. För oss är det billigare att hitta permanenta boendelösningar för de här familjerna än att de ska bo på vandrarhem. En vandrarhemsplacering kostar kommunen mellan 25 000-30 000 kronor i månaden, säger Awad Hersi.

Men fortfarande är problemet med bostadsbristen stor i hela Stockholm och i Järvaområdet förväntas fler familjer stå utan bostad i början av nästa år. Det handlar om så många som 132 hushåll som kan komma att få sina korttidskontrakt uppsagda. Awad Hersi hoppas att man kan jobba förebyggande.

– Att prioritera att människor får hållbara boendelösningar är en grundläggande välfärdsfråga. Människor som inte har någonstans att bo blir sjuka av stress och då har vi trasiga människor som måste rehabiliteras. För oss är det en prioritering som måste göras.

Hur ska ni arbeta för att inte samma situation uppstår igen?

– Jag tycker att vi har tagit ett viktigt steg framåt i och med den här lösningen men just i dag kan jag inte säga hur vi ska lösa det långsiktigt. Problemet är bottenlöst när det gäller bostadssituationen i Stockholm, då det inte finns tillräckligt många hyresrätter. Men vi ska inte vänta tills det uppstår en akut situation, utan det måste finnas en framförhållning och en bestående lösning.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria