1 av 10 socialarbetare slutar på egen begäran | Stockholms Fria
  • Nya lagar och hög personalomsättning sätter press på personalen inom socialtjänsten.
Stockholms Fria

1 av 10 socialarbetare slutar på egen begäran

1 av 10 socialarbetare i Stockholm valde att sluta förra året. Arbetsbelastningen uppges vara värre än tidigare. Stadens nya handlingsplan är bra men inte nog, menar facket.

Stockholms stad har tagit fram en ny handlingsplan för att komma tillrätta med personalomsättningen och den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten. Förutom att alla nyanställda socialsekreterare ska få en introduktionsutbildning ska också den administrativa bördan minska.

Sedan tidigare har politikerna skjutit till 95 miljoner kronor extra för att inrätta ett mobilt team med sex socialsekreterare som kan täcka upp vid arbetstoppar i stadsdelarna. Teamet ska ut på sitt första uppdrag nästa vecka.

Men åtgärderna är fortfarande inte fullt genomförda. När det gäller resursteamet finns i nuläget bara hälften av personalstyrkan på plats. Enligt Birgitta Naess på den fackliga centralorganisationen Saco är insatserna heller inte tillräckliga.

– Handlingsplanen är bra men utan ytterligare budgetmedel fungerar det inte, det krävs större satsningar. Ett förstärkningsteam som det i handlingsplanen skulle behövas i varje stadsdel.

Personalomsättningen ligger på runt 10 procent inom socialtjänsten, jämfört med 7,9 procent för stadens verksamheter i helhet. Det betyder konkret att cirka 100 av 1 050 personer inom individ- och familjeomsorgen slutade på egen begäran förra året. Staden ska nu enligt handlingsplanen ta fram en samordnad strategi för att lösa den omfattande personalomsättningen. Flera stadsdelar har också efterfrågat mer övergripande åtgärder.

Enligt företrädare för Akademikerförbundet SSR i Stockholm är personalomsättningen ännu större när det gäller alla de som väljer att byta jobb mellan någon av de 14 olika stadsdelsförvaltningarna. I vissa fall sägs den interna personalomsättningen ligga på upp till 50 procent. Men några sådana siffror har inte staden själv tagit fram, säger Anita Lidberg, personaldirektör vid stadsledningskontoret.

En rapport från fackförbundet Vision från i år visar att det är flest nya sjukfall på grund av stress i yrkesgruppen där bland andra socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner ingår på hela arbetsmarknaden.

Mellan 2010 och 2014 ökade antalet startade sjukfall till följd av stress från drygt 21 till drygt 36 per 1 000 medarbetare och ökningen var särskilt stor de senaste två åren. Yrkesgruppen består av 80 procent kvinnor.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria