• ”Man blir socialsekreterare för att man vill hjälpa men det finns knappt tid till det med dagens tempo”, säger Maria Wendelstig.
Stockholms Fria

”Socialarbetare går in i väggen”

Bristerna inom socialen leder till utbrändhet, avhopp och regelbrott. Maria Wendelstig älskar sitt jobb men avskyr förutsättningarna.

– Socialsekreterare är egentligen ett jättekul yrke men i dag är socialtjänsten så överbelastad att många går in i väggen eller väljer att byta yrke, säger Maria Wendelstig, socialsekreterare i Stockholm och fackligt aktiv i Akademikerförbundet SSR.

Hon har talat med många kollegor som upplever att arbetsbördan blivit övermäktig.

– Man blir socialsekreterare för att man vill hjälpa men det finns knappt tid till det med dagens tempo. Mycket administration tillkommer varje ärende. Speciellt ytterförorterna har ansatts extra hårt, säger Maria Wendelstig men tillägger att det är svårt att peka ut någon särskild stadsdel.

– Jag hör även att det är problem i innerstadsdelarna där det tidigare varit väldigt stabilt. Det är väldigt svårt att definiera var det är ”värst”.

Den ökade pressen beror enligt Maria Wendelstig främst på en stor personalomsättning och att fler krav tillkommit enligt socialtjänstlagen. Många äldre socialsekreterare har också gått i pension. När många nya kommer in samtidigt finns det inte alltid tid att sätta sig in i jobbet ordentligt.

– De nyanställda är ofta väldigt ambitiösa och jobbar jättehårt när de kommer ut i arbetslivet. Men de ges inte tillräckligt bra introduktion i yrket, vilket ofta resulterar i att de går in i väggen eller byter yrke, säger Maria Wendelstig.

Egentligen ska två socialsekreterare arbeta på varje ärende, men nu har många kommuner tvingats tumma på den regeln.

– Då kan det bli så att nyanställda utan tillräcklig erfarenhet får fall att ta hand om ensamma.

2013 infördes en ny lagstiftning med ändringar i främst socialtjänstlagen vars syfte var att stärka stödet och skyddet för barn och unga.

– Det ställs högre krav nu, både på att nya ärenden handläggs fortare och att vi ska träffa placerade barn oftare. Det har också kommit in betydligt många fler anmälningar kring barn som far illa sedan lagförslaget gick igenom.

Den nya lagstiftningen är viktig, anser Maria Wendelstig, men den har också lett till en ökad arbetsbörda.

– Alla kontor har inte hängt med i de högre krav som lagen ställer. Och nya uppgifter leder till en ännu större arbetsbörda, men vi har inte fått mer personal till det.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har börjat sätta ihop ett team på åtta personer som ska förstärka barn- och ungdomsvården vid arbetstoppar och vakanser. De ska också kunna stötta med erfarenhet i de stadsdelar där behov finns. Maria Wendelstig är en av de anställda i teamet.

– Tanken är att vi inte bara ska släcka bränder utan också möjliggöra en långsiktig förbättring.

Räcker det?

– Vi kommer inte att kunna göra skillnad över hela staden, vi är i nuläget fem personer, men det är ju en bit på vägen.

För att lösa krisen behövs mer resurser i form av personal, men också bättre introduktionsprogram och mentorskap för nya anställda, menar Maria Wendelstig. Den introduktion som finns får ofta stryka på foten på grund av arbetsbelastningen.

– Det krävs också bättre ledarskapsprogram för att få ut bättre chefer och biträdande chefer. Man borde anställa fler administratörer då den nya lagen kräver mer administration, och delar av det är vi för överkvalificerade för att göra.

Stadens handlingsplan är en bra början men den har ännu inte implementerats.

– Ett förslag på introduktionsprogram har tagits fram, vilket är positivt, men staden har inte börjat med det än.

Men trots ett hårt arbetsklimat fortsätter många arbeta kvar, betonar Maria Wendelstig.

– Vi är många som älskar kontakten med barn och familjer i svåra situationer och som älskar att kunna göra skillnad, det är otroligt viktigt att satsa på dessa individer så att de orkar fortsätta sitt viktiga arbete.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria