Strejk mot Systembolagets otrygga anställningar | Stockholms Fria
  • Syndikalisterna Jarl Keber och Emil Boss har gått ut i strejk. De menar att Systembolaget upprätthåller ett låglöneprekariat.
  • BOLAGET har satt behovsanställning i SYSTEM, lyder flygbladets omgjorda logotyp.
Stockholms Fria

Strejk mot Systembolagets otrygga anställningar

En veckas strejk mot arbetsförhållandena på Systembolaget. ”LAS är nästan satt ur spel”, säger syndikalisten Jarl Keber som har jobbat i 20 år.

Från den 11 april och en vecka framöver strejkar tre medlemmar i den syndikalistiska facksektionen på Systembolaget utanför butiken på Gullmarsplan. Skälen är låga löner och osäkra arbetsförhållanden.

– Vi upplever att Systembolagets personal har hamnat i det man kallar prekariat. Vi hoppas att kollegor ser att de inte är ensamma i den här svåra situationen och att allmänheten får upp ögonen för personalens villkor, säger Emil Boss, som under tisdagsförmiddagen delar ut flygblad utanför sin arbetsplats.

Förbipasserande stannar och pratar, läser flygblad och önskar lycka till. Efter 15 år på Gullmarsplans Systembolag är Emil Boss ett känt ansikte. Han har under en längre tid velat höja sitt idag 55-procentiga kontrakt i butiken. De 10 000 kronor han får ut varje månad räcker inte att leva på.

– Jag är ensamstående förälder och måste låna pengar av anhöriga för att gå runt. Jag har stått i bostadskön i tio år och hade en chans på en lägenhet. Jag hade jobbat 80 procent, men just då hade ett vikariat precis gått ut och hyresvärden drog tillbaka erbjudandet, säger han.

Arbetsvillkoren försämrades i och med att Systembolaget för några år sedan införde så kallad årsarbetstid, där antalet arbetstimmar och schema bestäms månadsvis, berättar Emil Boss. 20 timmar en månad och 30 nästa är ingen ovanlighet, säger han.

– Vi måste vara helt flexibla och jobba upp till heltid om butiken behöver det. För det får vi inte extra betalt, utan de kvittar mot ledighet som man bestämmer senare. Genom att slå vakt om att vara huvudarbetsgivare låser Systembolaget fast oss och hindrar oss att ta andra jobb vid sidan av.

Årsarbetstiden, där lönen beräknas på den genomsnittliga arbetstiden under året, beror på att försäljningen varierar mycket under året, förklarar Systembolagets pressansvariga Elina Yli-Torvi:

– Ibland arbetar man mer och ibland mindre än sitt avtalade kontrakt utifrån ett preliminärt rullande schema. Men månadslönen som utbetalas är densamma varje månad.

En butik som en måndag klarar sig på två anställda kan behöva sju till helgen. Den ojämna försäljningen innebär att få har heltidskontrakt, enligt Elina Yli-Torvi.

– Med anledning av våra kunders köpmönster är omkring 70 procent av våra försäljare anställda på deltid. Så är det även i övrig handel.

Väl medveten om att inte alla kan jobba heltid menar Emil Boss att den fasta bemanningen är snålt tilltagen.

– Det skapar stress och om någon blir sjuk blir det kris. Långa köer och två timmar i sträck i kassan. Man borde höja kontrakten så att vi får fler fasta timmar, säger han.

Enligt de strejkande tar butikerna också in nyanställda på timbasis och vikariat istället för att utöka arbetstiden för dem som jobbat i butiken längre. Det går emot principen om turordning som finns i Lagen om anställningsskydd, LAS.

– Systemet är helt galet. De har lyckats sätta LAS nästan helt ur spel. Jag vill att det lyfts, säger Jarl Keber, som är på plats utanför butiken på Gullmarsplan tillsammans med sin son i barnvagn.

Han har jobbat i butiken i 20 år och har inte heller fått sin önskan om mer arbetstid hörsammad.

SAC planerar nu att stämma Systembolaget för brott mot LAS i Arbetsdomstolen. Systembolagets Elina Yli-Torvi menar dock att företaget följer lagstiftningen.

– För Systembolaget är det viktigt och centralt att alla våra medarbetare ska kunna ha så högt kontrakt som möjligt och därmed kunna leva på sin lön.

Fyra år i rad har Systembolaget utsetts till Sveriges bästa serviceföretag och har högst förtroende bland svenskarna i 2017 års Förtroendebarometer, som mäter allmänhetens inställning till företag, medier och samhällets institutioner. Men företaget ger inget tillbaka till de anställda, menar Emil Boss.

– Det blir extra sorgligt när man får höra hur duktig man är på Systembolaget. Vi har skapat Sveriges bästa kundmöte. Var finns lojaliteten med de anställda?

Det här berör ju många fler än er. Varför går bara tre personer ut i strejk?

– SAC har fem anslutna i butiken och ett 20-tal i Stockholm. Vi är tre som vill och vågar. Det är möjligt att strejken utökas men i första skedet tycker vi att det är en lagom aktion.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Städare går ut i strejk

”Vi accepterar inte att bli sämre behandlade”, säger Zia Lodin som vill se bättre arbetsförhållanden i en bransch där få jobbar heltid.

Sopkonflikt hotar i Stockholm

Nytt avtal kan leda till sopkaos i höst. Sopåkarna flaggar redan nu för vild strejk om inte den nya entreprenören Renonorden backar.

© 2022 Stockholms Fria