• Hafisa Abdullahi (t v) och Sofia Strand vid entrén till den blivande fritidsgården.
  • Nya föreståndaren för fritidsgården Rafif Makboul (mitten) i den blivande fritidsgården tillsammans med sommarjobbarna Hafisa Abdullahi (t v) och Sofia Strand.
Stockholms Fria

Här öppnar fritidsgården med tjejer i fokus

Sista augusti får Hjulstaskolan en ny fritidsgård som ska ha ”tjejprofil”. För att undvika killars ryktesspridning och kränkningar planerar man att varannan dag bara välkomna tjejer.

Under sommaren har Hjulsta grundskolas två uppehållsrum renoverats. Den 31 augusti öppnar här en ny fritidsgård, totalt över 300 kvadratmeter stor. Verksamheten har redan på planeringsstadiet kritiserats av den borgerliga oppositionen i Spånga-Tensta för att den kommer att ha ”tjejprofil”.

– Fritidsgården ska möta tjejers behov och intressen och vara en naturlig plats för tjejer att utvecklas på sina villkor. De ska känna att ”vi hör hemma här”, säger Rafif Makboul som är blivande föreståndare.

I dag är omkring tre av tio besökare på Spånga-Tenstas fritidsverksamheter tjejer. För den nya fritidsgården är målet minst 60 procent, och planen är att halva öppettiderna ska vikas åt tjejer. Då kommer all personal att vara kvinnlig och aktiviteterna som erbjuds ska fokusera på att stärka tjejer.

– Man kan till exempel ha seminarier som handlar om kroppsideal för unga tjejer i dag. Vi vill ta in föreläsare, men personalen ska också ha en speciell profil och hålla samtalsgrupper om sådana här frågor, säger Rafif Makboul.

Behovet av särskild verksamhet för tjejer har stadsdelen blivit varse genom enkäter och intervjuer med elever, föräldrar och medlemmar i lokala föreningar.

– Det framgår tydligt att det finns farhågor att killarna ska ta över en ny fritidsgård, säger Pasi Rosenqvist, enhetschef fält och fritid, som analyserat materialet.

I analysrapporten beskrivs en alltmer patriarkal kultur där tjejer utsätts för glåpord och ryktesspridning om de är ute bland killar.

– Så detta blir ingen traditionell fritidsgård. Hjulsta har speciella behov. Tjejerna är särskilt utsatta för kränkningar både på skoltid och utanför. Det var i sig ingen nyhet men omfattningen var överraskande för oss, säger Pasi Rosenqvist.

Föreståndare Rafif Makboul betonar att det rör sig om strukturella problem som finns i hela samhället, men att behovet av verksamhet för tjejer kan vara större i socioekonomiskt utsatta stadsdelar:

– Här tenderar tjejerna att plugga vidare och lyckas bättre, medan killarna står och hänger i gäng och inte är sysselsatta. Då satsas mycket på killar. Tjejerna är inte i fokus, så man måste jobba med att ge dem utrymme.

Många av tjejernas problem orsakas enligt stadsdelens rapport av killars attityder. Kommer fritidsgården även jobba med dem?

– Det är viktigt att börja med att tjejerna får ett utrymme. Som det ser ut nu har tjejerna ingenting. Men man kan inte bara lägga ansvaret på tjejerna att ”nu ska ni kräva er rätt”, utan killarna måste förstå hur de beter sig i relation till tjejerna.

När hon på en tidigare anställning hos Rädda barnen utvecklade den nu rikstäckande separatistiska verksamheten Tjejforum kontaktade killar henne och efterfrågade något liknande.

– De ville också prata, inte bara hänga. Det finns få verksamheter där man sitter och pratar om maskulinitet, säger Makboul.

Idag finns Killforum i Rinkeby, som enda plats i landet. Och Hjulstas nya fritidsgård kommer att erbjuda killgrupper parallellt med tjejverksamheten, berättar Makboul.

Spånga-Tenstas borgerliga opposition har kritiserat att den nya fritidsgården kommer att separera efter kön och inte välkomna alla (t ex SVT Nyheter 20 juli).

Rafif Makboul menar att den som är emot separatism blundar för hur tjejernas verklighet ser ut i dag och för vad de själva efterfrågar:

– I Husby 2010 fanns det inga tjejer på fritidsgården. När vi började med Tjejforum en dag i veckan såg vi ganska direkt att de började känna sig bekväma med att komma dit även när det var blandat killar och tjejer. Man behöver jobba separat för att kunna mötas.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Sös värst i vänteligan

Stora skillnader i väntetider på stans akutmottagningar. Värst är det på Sös. Och kvinnor får vänta längre än män.

© 2022 Stockholms Fria