• Sös har längst väntetid av akutmottagningarna i länet innan patienter får träffa läkare, i genomsnitt 87 minuter för åldersgruppen 19–79 år. På S:t Göran var väntetiden 29 minuter. Grafiken gäller år 2016.
Stockholms Fria

Sös värst i vänteligan

Tre av sex akutmottagningar får underkänt efter IVO:s senaste tillsyn i Stockholm.

Välj rätt akutmottagning om du vill ha säker och snabb akutvård. Det är slutsatsen av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) oanmälda tillsynsbesök som gjorts på Stockholms akutmottagningar under året, där hälften inte uppfyller kraven på en god och säker vård.

Södersjukhuset (Sös), Danderyds sjukhus och Karolinska i Solna får alla kritik för att patienter ofta vårdas på akuten i brist på lediga vårdplatser, till exempel i korridorer, vilket inte är en trygg miljö.

– Vi har uselt anpassade lokaler och för små resurser. Eftersom sjukhuset är fullbelagt nästan jämt får man invänta vårdplats på akuten. Det är jättedåligt och farligt för patienterna, säger Johan Raxell, akutläkare och tillförordnad verksamhetschef på akutmottagningen på Sös.

Under 2016 stod i genomsnitt 99 av Södersjukhusets 702 vårdplatser stängda, främst eftersom det råder sjuksköterskebrist.

Av landstingets akutmottagningar hade Sös 2016 allra längst väntetid innan patienter får träffa läkare, med 87 minuter i medianvärde för åldersgruppen 19–79 år. Det kan jämföras med S:t Görans sjukhus på Kungsholmen, som har 29 minuter i väntetid i samma grupp. En förklaring kan vara att Södersjukhuset är stort, enligt Johan Raxell:

– Vi är störst och man kan se att stora sjukhus i världen överlag har längre väntetider. Och vi har små lokaler med många flaskhalsar som gör arbetet ineffektivt. Bara att flytta någon till ett undersökningsrum tar tid.

Bättre lokaler ska sjukhuset få i och med den pågående ombyggnaden som ska vara klar 2020.

– Men vi behöver även se över om arbetssättet kan effektiviseras. Som det är nu går det inte att få in mer personal i lokalerna, men vi ska se till att var och en kan jobba på toppen av sin kapacitet, säger Johan Raxell.

Alla akutmottagningar utom S:t Görans ger män vård snabbare än kvinnor. Även här ligger Sös i botten, tillsammans med Huddinge. På båda får kvinnor vänta i genomsnitt 9 minuter längre på att träffa läkare än män.

Vad skillnaden beror på vet inte Johan Raxell. För de allra mest akuta patienterna är skillnaden mellan män och kvinnor bara 30 sekunder, säger han.

– Men för den stora massan är det större. Vi har olika teorier om varför. Det kan vara så att äldre kvinnor är multisjuka, men inte så akut. Många läkare tycker att de kan vara jobbiga att ta hand om. Då kanske man väntar lite på att någon annan läkare ska ta sig an dem. Det stoppar upp hela kön och är ett jätteproblem.

Patienter som inte hör till de mest akuta behandlas i tidsordning från när de kom in.

– Det borde därför inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor. Men vi kanske gör någon omedveten prioritering. Enstaka män kan vara allmänt jobbiga. Det händer nog att man tar dem snabbare för att få bort dem från akuten, säger Johan Raxell.

Så ni arbetar inte för att motverka de här skillnaderna?

– Skillnaden mellan män och kvinnor har vi nog inte reflekterat över så mycket. Det är klart att det är ett problem om man inte kan förklara det. Vi skulle nog behöva följa fler arbetspass i detalj för att identifiera exakt var det brister. Tyvärr har vi alldeles för många andra problem och brister just nu för att kunna kraftsamla mot detta.

Fakta: 

IVO:s tillsyn av akutsjukvård

• Uppfyller kraven på god och säker vård: Norrtälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus.

• Uppfyller i stort sett kraven: Södertälje sjukhus (Det förekommer det att patienter vårdas på akuten medan de väntar på vårdplats.)

• Uppfyller inte kraven: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Alla tre får får anmärkningar på avsaknad av lugn miljö för patienter, på att behovet av mat, dryck och läkemedel kan inte tillgodoses fullständigt och att larmanordning saknas i korridorer och liknande där patienter vårdas. Senast i mars ska åtgärder ha redovisats till IVO. (För Huddinge har inget beslut fattats.)

• Källa: IVO

Skillnad i väntetiden mellan män och kvinnor (19–79 år)

• S:t Görans: Ingen skillnad

• Danderyd: Kvinnor väntar i genomsnitt 4 min längre

• Norrtälje:  Kvinnor 5 min längre

• Södertälje: Kvinnor 5 min längre

• Karolinska:  Kvinnor 8 min längre

• Huddinge sjukhus: Kvinnor 9 min längre

• Södersjukhuset: Kvinnor 9 min längre

• Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria