Fler kommuner inför heltid som norm | Stockholms Fria
  • Politiska beslut om rätt till heltid eller ökad sysselsättningsgrad har tagits i 57 procent av landets kommuner och i 67 procent av landstingen, enligt SKL.
Fria Tidningen

Fler kommuner inför heltid som norm

Allt fler kommuner har beslutat om att erbjuda alla anställda heltid. Näst på tur är Uppsala som hoppas att det ska skapa en bättre arbetsmiljö, lösa framtidens rekryteringsutmaning och fungera som en jämställdhetsreform.

Den närmsta tiden kommer alla som är deltidsanställda inom vård- och omsorgssektorn i Uppsala kommun att erbjudas en heltidstjänst. Det är första steget som kommunen tar för att förverkliga beslutet om att införa heltid som norm. I det första skedet berörs 1 400 personer, som erbjuds en heltidstjänst från 2017, men år 2018 är planen att samtliga 2 700 deltidsanställda inom kommunen ska ha blivit erbjudna en heltidsanställning.

– Varje år framöver kommer medarbetarna att ha samtal tillsammans med sina chefer då de får bestämma om de vill gå upp i tjänstegrad eller inte, säger Maria Gardfjell (MP), som är kommunalråd i Uppsala kommun:

– Det handlar både om att vi blir en attraktivare arbetsgivare, får enklare att möta framtidens rekryteringsutmaningar och skapar ökad kvalitet, men framför allt ser vi det som en viktig jämställdhetsreform eftersom det i dag är fler kvinnor som arbetar deltid, som har svårare att klara sig på lönen i dag men långsiktigt också får sämre pensioner.

De senaste åren har allt fler kommuner och landsting valt att införa heltid som norm. Det rör sig om nästan sex av tio kommuner och tre av fyra landsting, enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Totalt har antalet heltidsanställda ökat med 30 000 de senaste åren. Och det verkar inte dröja länge innan anställda inom alla kommuner och landsting kommer att erbjudas heltid.

Tidigare i våras lyckades fackförbundet Kommunal och SKL enas om ett avtal som innebär att heltidsarbete ska vara norm och den gängse formen vid nyanställningar. Avtalet innebär också att alla kommuner och landsting ska ta fram femåriga handlingsplaner för ökad heltidssysselsättning, färre deltidare och delade turer.

Enligt Lars-Ove Brander som är handläggare på SKL finns det två olika huvudspår som kommuner och landsting brukar använda sig av för att på sikt göra heltid till norm.

– Antingen får medarbetarna en anställning som motsvarar deras önskade sysselsättningsgrad med en möjlighet att varje år välja om de vill arbeta mer eller mindre. Den andra varianten är att alla har en heltidsanställning i botten men för de som inte vill arbeta heltid finns det en möjlighet att gå ner i tid, säger Lars-Ove Brander.

Men det finns också utmaningar med att införa heltid som norm. Om fler som i dag arbetar deltid går upp i tjänst kan det bli ett överskott på antalet heltidstjänster inom en enhet. Det kan man lösa antingen genom att de anställda täcker upp för varandra, och hoppar in om en medarbetare till exempel är sjuk på den egna eller andra enheter inom kommunen. Nynäshamns kommun har löst det genom att inrätta en kommunal vikariepool som innehåller både tillsvidareanställd och timanställd personal. Ett annat alternativ är att den övertaliga personalen börjar arbeta på andra enheter inom kommunen där det saknas ordinarie personal. Kommunalrådet Maria Gardfjell säger att den nya organisationen kommer att ställa högre krav både på chefer och anställda.

– I dagsläget är det lätt för arbetsgivaren att bara boka in personal på de tider när det behövs bemanning men för att kunna erbjuda all personal heltid gäller det att man tänker till lite grann. Vi tittar på om personer kan arbeta på flera arbetsplatser och ha fler arbetsuppgifter än tidigare, genom kombinationstjänster, och att medarbetare som har ett specialistområde kan användas mer som en friare resurs på flera enheter.

Då är det viktigt att utgå från medarbetarnas kompetens och yrkeslivserfarenhet, säger Maria Gardfjell. Men då måste medarbetarna också vara aktiva och berätta vad de vill.

– Det är inte bara kommunens chefer som ska sitta och kartlägga önskemål utan medarbetarna måste också säga vad de är intresserade av och vad de vill. Det måste bli ett givande och tagande.

Fakta: 

Fler heltidsanställda i kommunal verksamhet:

Förskola och skolbarnomsorg: 84 % (2014: 83 %, 2013: 83 %)

Grundskola: 84 % (2014: 83 %, 2013: 83 %)

Gymnasieskola och komvux: 86 % (2014: 85 %, 2013: 85 %)

Individ- och familjeomsorg: 93 % (2014: 92 %, 2013: 91 %)

Kultur och fritid: 75 % (2014: 75 %, 2013: 74 %)

Omsorg om äldre och funktionshindrade: 56 % (2014: 55 %, 2013: 54 %)

Totalt: 75 % (2014: 74 %, 2013: 74 %)

Siffrorna rör heltidsanställda månadsavlönade inom kommunal verksamhet i hela riket år 2015.

Källa: SKL

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Brist på tolkar äventyrar patientsäkerheten

I takt med att antalet asylsökande ökade förra året har tolkbristen blivit akut. Det märks inte minst inom vården, där brister i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser för patienten.

– Vi kommer inte kunna lösa detta på kort sikt, säger Jonas Ahlstedt, vd på tolkförmedlingen Transvoice.

Landets Fria

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria