• De bolag som Stockholms stad köper skoltaxi och andra persontransporter av måste kunna garantera att de anställda har goda arbetsvillkor, enligt en ny upphandlingsmodell.
Stockholms Fria

Kommuner saknar koll på fusk och lönedumpning

Många kommuner i Stockholms län saknar rutiner för att motverka skattefusk när de köper varor och tjänster. Endast två kommuner gör regelbundna kontroller av företagen de har avtal med.

I maj ställde Stockholms stad för första gången krav på kollektivavtalsliknande villkor i en upphandling. Upphandlingen rör persontransporter, framför allt skoltaxi för barn med funktionsnedsättning, och innebär att taxibolaget måste kunna garantera att de anställda får lön, semester och arbetstid som säkrar goda arbetsvillkor.

Tanken är att staden i framtiden ska ställa sådana krav i samtliga upphandlingar som görs och också bli bättre på att följa upp att företagen sedan faktiskt följer villkoren i avtalet. Det är en del av en ny upphandlingsmodell som staden har arbetat fram under året.

– Den syftar till att motverka social dumpning och svart verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte få konkurrensfördelar genom att ha undermåliga anställningsvillkor, sa borgarrådet Karin Wanngård (S) till Stockholms Fria Tidning tidigare i år.

Men fortfarande saknar många kommuner i länet rutiner för att motverka fusk och säkra goda arbetsvillkor vid offentliga upphandlingar. Det visar LO:s årliga upphandlingsindex i Stockholms län. Endast två av kommunerna uppger till exempel i LO:s rapport att de gör regelbundna kontroller av de företag som de har tecknat avtal med.

– Tyvärr skiljer det sig inte från förra årets resultat utan vi tycker återigen att kommunerna är för slappa i den upphandlingsverksamhet som bedrivs. Det är så klart bra om kommunerna ställer hårdare sociala krav i upphandlingen, men det här visar att många kommuner inte ens har koll på om företagen lever upp till de lagreglerade kraven när det gäller till exempel skatter, säger Stefan Hansson, chef för LO-distriktet i Stockholms län.

En kommun som skiljer ut sig bland övriga är Järfälla som för tredje året i rad toppar LO:s rankning över de bästa kommunerna i länet på upphandling. Kerstin Svensson är upphandlingschef i kommunen och säger att de sedan flera år ställer krav på både kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala krav som att det ska finnas en strategi för att motverka långtidsarbetslöshet. Kommunen gör också regelbundna kontroller av att företagen följer avtalet.

– Vi har årliga träffar med alla leverantörer då vi gör en kreditupplysning och skattekontroll. Vi kan också be dem presentera hur de jobbar med specifika frågor, som utanförskap, säger Kerstin Svensson.

Till skillnad från många andra kommuner i länet ställer Järfälla kommun samma krav på underleverantörerna av varor och tjänster som själva avtalspartnern. Underleverantörerna kontrolleras också regelbundet.

Varför tror du att ni skiljer ut er mot andra kommuner?

– Vi var tidigt ute med att tillsätta en upphandlingscontroller som gör uppföljning av alla leverantörer. Vi jobbar mycket med uppföljning över huvud taget – det är viktigt att vi vet att vi får det vi har upphandlat till rätt pris. Sedan behöver det inte vara det lägsta priset.

Fakta: 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är alla varor och tjänster som staten, kommunerna och landstingen köper in. Det kan handla om inköp av alltifrån kontorsmaterial till konsulttjänster eller idrottsarenor.

Varje år görs upphandlingar i Sverige för cirka 600 miljarder kronor. De köp som görs måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU).

I dag finns inga krav på att det ska ställas krav avseende lön, semester och arbetstid men regeringen vill ha ändring på det och lagrådet utreder just nu ett sådant lagförslag.

Källa: Konkurrensverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2024 Stockholms Fria