Stockholmselever redo ta itu med arbetsmiljön | Stockholms Fria
  • Elevskyddsombuden Alexander Lönnqvist (7:an), Gustav Ekander (8:an), Noa Nilsson (7:an), Erik Nordlund (9:an), Vanja Lerch Eriksson (7:an) och William Hedenberg (7:an) har precis haft sitt första möte.
Stockholms Fria

Stockholmselever redo ta itu med arbetsmiljön

100 elever har nyligen utbildats i arbetsmiljölagen. På Myrsjöskolan är de nya elevskyddsombuden ivriga att börja jobba för bättre luft och fler toaletter.

De nytillträdda elevskyddsombuden vid Myrsjöskolan i Nacka har just haft sitt första möte. Mycket är nytt. Innan utbildningen förra veckan hade de flesta inte så bra koll på vad arbetsmiljölagen säger. Nu är de förväntansfulla att börja kartlägga problemen med arbetsmiljön på skolan och lämna synpunkterna till skolledningen.

– Förhoppningen är att kunna förändra saker, göra det bättre, säger Noa Nilsson.

Ett elevskyddsombud har nästan samma rättigheter som ett vuxet skyddsombud. Elevskyddsombudet representerar alla elever och ska bjudas in till skolans arbetsmiljöarbete. Det handlar om att vara med på skyddsronder, delta i planering av ombyggnader och vara med när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

– Det som skiljer är att elevskyddsombudet inte kan kalla ut oss på inspektion och inte heller stänga ner en arbetsplats om det finns fara för liv, säger Adam Jansson på Arbetsmiljöverket och tillägger att elevskyddsombudet kan kontakta det vuxna skyddsombudet på skolan i sådana allvarliga fall.

Han möter ofta elevskyddsombud under sina inspektioner och säger att de fyller en viktig roll. Eleverna ser ofta arbetsmiljöproblem som vuxna missar.

– Det kan handla om situationer i omklädningsrum eller saker som händer på rasterna. Det är viktigt att vi får den informationen ur ett förebyggande perspektiv.

Problemet är att många skolor inte följer arbetsmiljölagen som säger att det ska det finnas två elevskyddsombud per årskurs i en högstadieskola. Enligt undersökningar från Sverige elevråd följer bara en tiondel kraven.

– Ibland har vi märkt att skolledningen tänker att det räcker med ett elevskyddsombud. De har inte förstått lagen eller inte valt att prioritera frågan, säger Izabell Zaza, projektledare på Sveriges elevråd.

Det är allvarligt eftersom arbetsmiljöfrågor är ett stort problem både när det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt nya siffror från Skolinspektionen fortsätter antalet anmälningar om trakasserier och kränkningar i skolan att öka. Ett problem är kränkningar i sociala medier, säger Izabell Zaza.

– Det är en del av den psykosociala arbetsmiljön och skolans ansvar. Där är det viktigt att eleverna blir lyssnade på. Men elevskyddsombudet ska bara rapportera till skyddsombudet eller rektorn, inte åtgärda problemet själv. Det är skolledningens ansvar.

På Myrsjöskolan finns nu sex elevskyddsombud, men inte två i varje årskurs. Det var svårt att hitta intresserade elever så det blev fyra från sjunde klass, en från åttonde och en från nionde klass. Men det har varit värre.

Erik Nordlund går i nian och är den enda som har varit elevskyddsombud tidigare. Han berättar att han var det enda ombudet en period. Förhoppningen är det ska gå lättare nu när fler engagerar sig.

De har redan börjat prata om vilka problem som finns. Dålig luft i vissa klassrum. Få toaletter. Betonggolvet i gympasalen skulle behöva täckas över med en plastmatta. Men det handlar också om att börja samla in synpunkter från de övriga drygt 600 högstadieeleverna.

– 1 200 ögon är bättre än 12. Vi kan inte se allt, säger Erik Nordlund.

Fakta: 

Arbetsmiljö i skolan

• Organisationen Sveriges elevråd håller varje år utbildningsdagar om arbetsmiljölagen.

• För att förebygga fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem finns elevskyddsombud. Enligt lagen ska två ombud per årskurs 7-9 utses på alla skolenheter.

• Men lagen följs inte, bara en tiondel av landets skolor följer kraven, menar Sveriges Elevråd.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Oron växer bland barnmorskorna

Förra sommaren var den värsta någonsin för förlossningsklinikerna. I år blir det ännu värre, tror barnmorskan Lilleba Anckers.

© 2022 Stockholms Fria