Greenpeace tar hemligstämpling till domstol | Stockholms Fria
  • Dima Litvinov, Greenpeace.
Landets Fria

Greenpeace tar hemligstämpling till domstol

Greenpeace kräver att hemligstämplingen av Vattenfalls försäljning av de tyska brunkolsgruvorna omprövas.

Greenpeace har sedan Vattenfalls försäljning av de tyska brunkolsgruvorna försökt få ut handlingar för att undersöka vilken klimathänsyn regeringen tagit i diskussionerna. Men enligt näringsdepartementet är hela dokumenten hemligstämplade, även rubriker och namn på dokumenten.

Greenpeace överklagade departementets beslut om sekretess till regeringen men regeringen bekräftade sekretessen.

– Allmänheten får inte veta på vilka grunder man fattade beslut som har avgörande betydelse för klimatet. Jag tror på lagligt skydd som står över politiken. Därför väljer vi att gå till domstol, skriver Dima Litvinov på Greenpeace, som nu har gått till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt att beslutet att hemligstämpla dokumenten omprövas.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria