Grön rehab på framväxt – men inte överallt | Stockholms Fria
Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Varierat utbud över landet. Medan vissa landsting driver egna gröna rehabiliteringsprojekt, har andra samarbete med privata verksamheter och vissa inget alls.
Fria.Nu

Grön rehab på framväxt – men inte överallt

Ett 30-tal olika verksamheter för grön rehabilitering har i dag någon form av samarbete med myndigheter. Men i flera landsting finns inte någon grön rehabilitering alls.

På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, påbörjade Alnarps rehabiliteringsträdgård sin verksamhet 2002. Sedan dess har många fler verksamheter växt fram, en hel del i projektform till att börja med för att efter några år kunnat bli en permanent verksamhet.

Någon enhetlig sammanställning av det gröna rehabiliteringsutbudet finns inte, och precis som forskaren Eva Sahlin säger saknas en gemensam definition. Men Gröna rehab i Västra Götaland har på sin hemsida samlat verksamheter som på något sätt har ett samarbete med en myndighet. De kan antingen drivas direkt av landsting eller kommun, vilket ungefär hälften av de listade verksamheterna gör. Men det kan också vara privata verksamheter som har en myndighet som samarbetspartner eller beställare, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommun och landsting.

Ett tiotal verksamheter i Sverige har sådana samarbeten och drivs antingen som aktiebolag eller ekonomiska föreningar, och ytterligare några drivs av en stiftelse eller kyrka. Dock är de inte fördelade över hela landet – medan vissa län har flera stycken saknas det i andra helt. Andra tar endast emot till exempel landstingets eller kommunens egna anställda.

Men fler landsting är på gång och vill ta efter regionerna Västra Götaland och Skåne som har kommit långt. Ett sådant exempel är region Halland där regionstyrelsen har fått i uppdrag att titta på möjligheten att införa grön rehabilitering inom den offentligt finansierade vården. Bakgrunden var en motion från Miljöpartiet under förra hösten.

Också i Stockholm läns landsting, som inte har någon grön rehabilitering, motionerade Miljöpartiet 2008 för att arbeta mer systematiskt med att utveckla gröna metoder och införa dem bredare. De menade att Stockholms läns landsting kunde bli en föregångare inom utvecklingen, men motionen avslogs.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Meningsfullt men kravlöst”

I Jönköping har grön rehabilitering testats som pilotprojekt de senaste åren, men hoppas på att bli en permanent verksamhet.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria