Minskad utmattning och stress med hjälp av naturen | Stockholms Fria
Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Trädgårdsarbete är en stor del i många verksamheter som arbetar med grön rehabilitering. Men det kan också ingå annat, medan vissa inkluderar aktiviteter med djur har till exempel Gröna rehab satsat på guidade promenader i den vilda naturen.
  • Eva Sahlin har följt Gröna Rehab i Västra Götaland, och berättar att 90 procent av de långtidssjukskrivna är tillbaka i sysselsättning efter rehabiliteringen.
Fria.Nu

Minskad utmattning och stress med hjälp av naturen

90 procent av de långtidssjukskrivna som deltagit i grön rehabilitering vid Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård är tillbaka i sysselsättning efter avslutad rehabilitering. Forskningen visar onekligen på positiva resultat, men att få till avtal med myndigheter som kan betala för rehabiliteringen är ett tungrott arbete.

Forskaren Eva Sahlin drogs in i världen kring grön rehabilitering för tio år sedan, och har sedan dess både skrivit en avhandling och gjort två publicerade utvärderingar om Västra Götalandsregionens verksamhet Gröna rehab i Göteborgs botaniska trädgård. Resultaten är positiva och visar bland annat på tydliga förbättringar när det gäller symptom på utbrändhet, depression och ångest.

Dessutom har både sjukskrivning och vårdkonsumtion minskat efter rehabiliteringens omfattande program, där deltagarna tillbringar fyra förmiddagar i veckan under 28 veckor.

– Det var inte bara mellan start och avslutning av rehabiliteringen, även om det naturligtvis var då den största förbättringen skedde. Men det fortsatte även efter, vilket visade sig i uppföljningar efter sex och tolv månader. Man har ofta sett att sådana här förbättringar klingar av efter avslutad rehabilitering, men så var det inte här, säger Eva Sahlin.

En av svårigheterna vid sådana här studier är att det inte riktigt finns någon referensgrupp som inte har fått ta del av någon rehabilitering att jämföra resultaten med. Men en referensgrupp skulle innebära att deltagarna i den fick avstå från åtgärder, först i 28 veckor och sedan i ytterligare ett år för att kunna följas upp för jämförelse. Dessutom säger Eva Sahlin att de som deltagit i Gröna rehab redan har fått ta del av det vanliga rehabiliteringsutbudet som inte har hjälpt dem tillräckligt.

– Om människor har varit sjukskrivna upp till tolv år och ingenting har hänt, sedan deltar de i den här rehabiliteringen i 28 veckor och efter det är 90 procent tillbaka i arbete, arbetsträning eller studier. Då är det svårt att tro att inte rehabiliteringen har hjälpt.

Modellen omfattar en period på 12 veckor då det fokuseras på återgång i sysselsättning, och deltagandet i rehabiliteringen minskar i motsvarande takt som arbete eller arbetsträning ökar. Ett koncept som verkar vara framgångsrikt, konstaterar Eva Sahlin.

Det finns en del olika former av grön rehabilitering, och någon enhetlig definition saknas. Trädgårdsterapi är ett annat begrepp som brukar användas, men Gröna rehab i VG-regionen inkluderar också den vilda naturen. En fjärdedel av rehabiliteringen sker där i naturen genom guidade promenader tillsammans med biolog och sjukgymnast. Och det är något som deltagarna har betonat vikten av under i princip alla intervjuer Eva Sahlin har gjort med deltagare vid avslutning i Gröna rehab.

– Det var påtagligt att deltagarna lyfte fram den del av rehabiliteringen som var kopplad till den vilda naturen, att där skedde väldigt mycket. Deltagarna kunde omsätta kunskapen om naturens processer i sin egen situation, till exempel hur naturen går till vila under vintern för att sedan komma tillbaka med ny kraft.

Att det finns ett ökat intresse för grön rehabilitering i Sverige märker Eva Sahlin av, inte minst på antalet verksamheter som bjuder in henne för att föreläsa om metoden. Hon tror absolut att det är något som kommer att växa än mer, men tror också att en gemensam och tydlig definition av begreppet skulle underlätta för till exempel kvalitetssäkring och trygghet.

– Det är också ett väldigt tungt tröskelarbete för dem som vill etablera grön rehabilitering, det är svårt att få till avtal med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till exempel som gör att man kan få ersättning för det arbete man lägger ner.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Meningsfullt men kravlöst”

I Jönköping har grön rehabilitering testats som pilotprojekt de senaste åren, men hoppas på att bli en permanent verksamhet.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria