Fördjupning


Paula Rooth
  • David och Eliza Roxendal på Stjärnsund trivs med husets komposttoaletter med hink och sågspån, som installerades för 100 år sedan och som de har tagit i bruk igen.
Fria.Nu

”Jag har varit på fantastiska utedass”

Om vi vill vara del av ett fullt fungerande kretslopp behöver vi ta vara på vår egen avföring. Det menar David Roxendal som håller kurser i att bygga komposterande toaletter.

I byn Stjärnsund i södra Dalarna driver några eldsjälar sedan 2013 Permakultur Stjärnsund, en förening som bland annat anordnar kurser i permakultur, driver visningsträdgårdar och ett biodynamiskt minibibliotek på hjul. Här finns både konventionella toaletter och komposttoaletter.

– Vill man vara en del av sitt ekosystem och dess fullt fungerande kretslopp måste man ta hand om den energi man har på platsen, inklusive sin egen avföring, säger David Roxendal som är en av de som driver verksamheten.

Under de senaste åren har de hållit flera kurser i att bygga komposterande toaletter. På kurserna går kursledarna igenom vilka nedbrytningsorganismer som finns, och demonstrerar hur det går till att bygga och sköta kompostbehållarna där toalettavfallet samlas upp.

– Urinen kan man använda direkt, det har vi spritt ut i vår mångfaldsträdgård. De solida lämningarna ska man lämna i två år enligt svensk lag, så det är först nästa år som vi tar ut den första färdiga komposten.

Det första steget för att ta vara på sitt toalettavfall kan vara att se till att den komposterande toaletten är lika bekväm som det man är van vid. Själv tycker David Roxendal att det finns en charm med vanliga utedass, åtminstone sommartid.

– Jag har varit på några fantastiska utedass, till exempel ett i Costa Rica där man fångar metangasen från avföringen och lagar maten med det, precis som en vanlig gasspis. Det är ett exempel på hur man kan tänka kring att ta vara på våra resurser istället för att spola bort dem.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadens skit ska få landsbygden att växa

Om några år kan stockholmarnas separerade toalett- och matavfall bli till gödning som kan användas vid matproduktion på landsbygden. Det är målet med projektet Macro som nyligen dragit igång.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria