Uppror mot att göra åker till väg | Stockholms Fria
  • Trafikverkets samråd fylldes av lantbrukare som protesterade mot vägsträckningen av nya E22 mellan Lösen och Jämjö.
  • Ett 100-tal lantbrukare tog med sig sina traktorer till samrådet för att visa sitt missnöje.
Landets Fria

Uppror mot att göra åker till väg

Trafikverkets planer på att bygga en motorled genom bördig åkermark i Blekinge har väckt stort missnöje bland lokalbefolkningen.

– Det är ofantliga mängder mat som tas i anspråk om det planerade vägbygget blir av. Det är jord vi aldrig får tillbaka, säger lantbrukaren Markus Karlström.

När Trafikverket förra veckan bjöd in till samråd med allmänheten inför det planerade vägbygget vid Jämjö blev det ett tillfälle för traktens lantbrukare att sluta upp i protest. Ett hundratal personer och traktorer samlades på den skolgård där mötet hölls.

– Det är en enorm uppslutning, alla är måna om att vi ska kunna producera svensk mat. Vi hade tänkt oss några stycken som har mark här men det är även skogsägare som hellre släpper ifrån sin skogsmark än ser att vägen läggs på bördig åkermark, säger Markus Karlström, en av initiativtagarna till protesterna.

Bakgrunden till missnöjet är att Trafikverket planerar att bygga om E22 mellan Lösen och Jämjö till en ny motorled rakt över bördig åkermark. Enligt Trafikverket ska den nya leden förbättra framkomligheten på sträckan och ge bättre miljö med mindre trafik för boende i Jämjö. Trafikverket menar även att deras förslag är utarbetat så att det tar minsta möjliga jordbruksmark i anspråk. Något som Markus Karlström inte håller med om.

– Man kan lösa dessa problem på andra sätt, som att dra vägen från Kalmar förbi Jämjö genom skogsmark i stället, på så sätt löser man trafikproblematiken från Sturkörondellen in till Karlskrona. Samtidigt kan man bredda resten av vägen och anlägga cykelled. Det påverkar jordbruket mindre än om man delar upp stora skiften, enligt det nuvarande förslaget.

I höst kommer ett nytt planförslag att ställas ut för granskning. Då finns det enligt Trafikverket åter igen möjlighet att lämna synpunkter.

– Det ser hoppfullt ut. Om jag ska vara riktigt ärlig tror jag aldrig vi kommer vinna det här, men man har inte rätt att komma och klaga om man inte har gjort allt man kan, säger Markus Karlström.

Rekommenderade artiklar

Stockholm ratar vegodag i skolan

”Jag avskyr symbolpolitik och vill inte tvinga barn att äta vegetariskt om de vill äta allsidigt”, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

© 2021 Stockholms Fria