Skatteavdrag ska minska slit-och-släng | Stockholms Fria
  • För att minska den rådande slit-och-släng-konsumtionen föreslås skatteavdrag på att köpa begagnat.
Landets Fria

Skatteavdrag ska minska slit-och-släng

Det ska bli billigare att hyra, reparera och sälja begagnade varor. Det föreslår utredningen Cirkulär ekonomi som presenterades för regeringen förra veckan.

Målet var att utreda och föreslå styrmedel för att förebygga avfall och främja en cirkulär ekonomi (se faktaruta).

Utredningen visar att konsumtionen leder till en slit-och-släng-ekonomi. Av 100 kronor som hushållen spenderar på konsumentprodukter går endast 98 öre till reparationer. Andelen kronor som går till att hyra eller köpa begagnat är också mycket liten.

Förklaringen är i första hand att det ofta är billigare att köpa nytt än att reparera. Något som vållat växande kostnader och stora negativa effekter.

”Dessa så kallade negativa externa effekter kan inte längre betraktas som mindre bieffekter, utan har lett till att hela det globala samhället i dag lever nära gränserna för jordens bärkraft”, skriver utredarna.

Förslagen som presenteras innebär bland annat skatteavdrag för att dela, reparera eller köpa begagnat, att underlätta för hushållen att minska avfallen, att stärka konsumenträtten inom begagnatmarknaden samt göra det billigare att dela fordon i bilpooler.

En delegation för cirkulär ekonomi under Näringsdepartementet föreslås också.

– Det är med stort intresse som jag tar emot utredningens betänkande. Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt konkurrenskraftig för framtiden, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Nu ska utredningens förslag ut på remiss.

Fakta: 

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre.

I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre.

Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela.

Samtidigt som allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt, klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft.

En cirkulär ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag i hela landet.

Cirkulär ekonomi infördes i Språkrådets nyordslista 2016.

Källa: regeringen.se

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria