• KTH-forskaren Susanna Elfors och kommunikatören Andreas Sidkvist arbetar med pilotprojektet Local Life i Bagarmossen.
Stockholms Fria

Bagis får ”facebook” för lokalsamhället

Nytt webbverktyg prövas i Bagarmossen för ökad delaktighet och social hållbarhet.

Sju av tio lägenhetsbor känner inte sina grannar. Det skulle nya webplattformen Local Life kunna ändra.

– Det vore skithäftigt om det kunde bli ett blomstrande community där folk enas kring att man vill förbättra sitt område, och så gör man det. Man startar en bilpool eller köper in nån borr och delar på.

– Det är väldigt enkelt genom den här plattformen, säger Andreas Sidkvist, kommunikatör för pilotprojektet i Bagarmossen.

I onsdags hölls smygstart med första aktiviteten, ett ”hoffice” där folk träffas och jobbar med olika verksamheter i en gemensam lokal, i detta fall Bagarmossen Resilience Centers gerillaslöjdutsmyckade kontor några hundra meter från tunnelbanan.

Webbplattformen som ska underlätta för att skapa engagemang och sprida information om lokala aktiviteter är nyligen sjösatt och de första idéerna har börjat komma in.

– Någon var intresserad av att starta ett klädotek. Det vore ju häftigt om vi kunde ha här i grannlokalen som står tom, säger Andreas Sidkvist.

Lådcykelpool och lokal valuta är andra förslag.

– Pengarna skulle heta ”Bagis”, säger Susanna Elfors, KTH-forskare anställd för att utvärdera verktyget och projektleda pilotprojektet i Bagarmossen.

Verktyget Local Life är skapat i samarbete med KTH. Så småningom ska det även testas i Norra Djurgårdsstaden och Hammarby sjöstad, säger Susanna Elfors:

– På sikt är tanken att det här ska finnas på olika ställen. I Bagarmossen finns ju redan mycket engagemang och det vill vi bygga vidare på.

Vore det inte viktigare att stärka lokalsamhället nån annanstans än just på Linje 17, där folk redan är väldigt engagerade?

– Vi och våra nätverk finns här och nu behövde vi få igång det här verktyget och få användare ganska snabbt. Vi behöver bli säkra på hur det fungerar. Sedan kan man gå vidare, säger Susanna Elfors.

I höst och vår ska även Norra Djurgårdsstaden och Hammarby sjöstad få testa plattformen.

– Varje år kommer 10 000 besökare från hela världen som tittar på Hammarby Sjöstad, men sjöstadsborna själva är kanske inte riktigt insatta. Det handlar om att få ut det till befolkningen och göra dem delaktiga i den här beteendeförändringen som också behöver bli till, säger Andreas Sidkvist.

– Man kan ju jobba med social hållbarhet i vissa stadsdelar, men det är ju också viktigt att få människor med höga inkomster att ändra sin livsstil. Om man ska prata renodlad miljö så är ju det jätteviktigt, säger Susanna Elfors.

– De är ju de största miljöbovarna, säger Andreas Sidkvist.

Men i facebookgruppen Bagis! ifrågasätts om Local Life verkligen behövs, eftersom Bagis!-gruppen redan används för att låna grejer av varandra och organisera aktiviteter ihop.

– Facebook är kanske inte svaret på allt. Local Life är lite mer familjärt. Man får inte notifikationer från hela världen. Facebook har ju börjat göra grejer man kan ifrågasätta, som att ändra vad man ska se i sitt flöde. Det är dessutom svårt att söka upp gamla grejer i flödet, säger Andreas Sidkvist.

– Folk verkar också glömma att Facebook är ett stort multinationellt företag som säljer ut information till marknadsföringskampanjer, tillägger Susanna Elfors.

I samma facebookgrupp har projektet även fått kritik för att initiativet kommer utifrån, eller ”von oben”.

– Jag kan förstå att det finns en motvilja mot projekt som initieras av fastighetsägare eller liknande, säger Andreas Sidkvist. Som när de vill skapa en energieffektivare fastighet, boende tvingas flytta ut en period och hyror kanske behöver höjas. Men en av grundtankarna med Local Life är att bygga broar mellan exempelvis fastighetsägare och boende, så att fastighetsägarens satsningar och de boendes behov och önskemål kan mötas.

– Jag tror det är lite av ett missförstånd. De trodde att vi skulle komma in och lära folk något, medan vi egentligen ska testa ett verktyg och behöver Bagarmossenbornas hjälp för att göra det. Vi vill ha deras input. Vi har inget evangelium att sprida, säger Susanna Elfors.

Local Life drivs av ett startupföretag. Kan lokalbor som engagerar sig på plattformen lita på att det finns kvar om ett år, om till exempel finansieringen tar slut?

– För oss gäller det att skapa nytta och göra det här relevant inom ett år. Om vi inte lyckats med det så hoppas jag att vi åtminstone inspirerat fler att engagera sig lokalt, säger Andreas Sidkvist.

– Det är ju inte säkert att det här kommer att överleva. Men att ha events här i lokalen kan man ju fortsätta med i andra former, säger Susanna Elfors.

Fakta: 

Local Life

• En webbplattform (i dag för dator, en app är under utveckling) där användare registrerar sig med adress för att få kontakt med grannar med vilka man kan dela saker, tjänster och information eller arrangera aktiviteter.

• Plattformen drivs av ett startupföretag i samarbete med KTH, finansierat av Vinnova. Tjänsten ska kunna köpas in av till exempel bostadsbolag och kommuner för att öka den social hållbarheten och minska miljöbelastningen.

• Värd för pilotprojektet i Bagarmossen är Bagarmossen Resilience Center. Senare ska även andra stadsdelar kunna ansluta sig, först ut efter Bagis är Norra Djurgårdsstaden och Hammarby sjöstad.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria