• Matthews Stewart har tillbringat en månad i Gula huset i Jakobsberg och undersökt vår relation till uppkopplade hushållsapparater i smarta hem.
  • En besökare blir indragen i Matthew Stewarts konstprojekt.
  • I en nära framtid kanske bordet, fåtöljen och pennorna håller koll på vad vi gör och konsumerar.
Stockholms Fria

Den spionerande inredningen

Inom ramen för projektet Inhabitant Zero utforskar konstnären Matthew Stewart vår relation till smarta hem i ett hus i Jakobsberg.

– I hemmen lurar den här tekniska utvecklingen som vi inte riktigt vet vad den kommer att få för konsekvenser, säger han.

På Kvarnbacken i Jakobsberg, Järfälla, brukade mjölnaren bo. Men kvarnen togs ur bruk, och brann dessutom ner, liksom mjölnarens hus. Ett nytt hus uppfördes kring 1920 men den gula trästugan på kullen har stått mer eller mindre övergiven en lång tid. Nu ska området få liv igen och nya bostäder planeras. Men en bostad finns ju redan – det gula huset. Projektet Inhabitant Zero är en öppen idétävling där deltagarna bor i huset under en månad i taget och genomför en undersökning eller ett konstnärligt arbete med koppling till platsen. En av dem som nappade och valdes ut var konstnären och arkitekten Matthew Stewart från Storbritannien. Han intresserar sig för den nya uppkopplade vardagen, med till exempel hushållsapparater som är kopplade till nätet. I vilken grad bostaden ska vara ”smart” är en fråga som blir allt mer aktuell när nya bostadsområden planeras. Så också i Järfälla, och Matthews Stewarts undersökning blir lite av ett pilotprojekt.

– Huvudsyftet är att titta på ”sakernas internet”, så kallade smarta hem. Jag föreställer mig vad konsekvenserna kan bli om exempelvis google eller facebook bevittnar oss, eller om det är staten eller kommunen.

De scenarier han målar upp är ofta dragna till sin spets, men samtidigt inte otroliga. Han berättar om en nyligen inträffad cyberattack där hushållsapparater, som har lägre säkerhet, användes för att hacka ett system. Ett annat scenario handlar om konsumtionssamhället – kylskåpet som kommunicerar med telefonen som kommunicerar med stormarknaden.

I huset på Kvarnbacken ägnar sig Stewart rent konkret åt att fotografera de föremål som finns, besökare som kommer och föremål som dessa har med sig. Sedan använder han en mjukvara som skapar en virtuell 3D-modell. Bilderna ska förstärka känslan av objektet, som i sin tur består av tusentals punkter som framträder vid förstoring. På väggen sitter en bildserie föreställande en mängd olika saker som i en snar framtid kanske säger mer om oss än bara ger en hint om vår smak. Fåtöljen sparar data om hur länge du sitter i den, kaffebryggaren vet hur många koppar du dricker. Tingens nya funktioner kommer förmodligen medföra att vi också ser på dem annorlunda, liksom på hela rum och hela hus.

Jag undrar varför Matthew Stewart valde att ta sig an just det här fenomenet under sin vistelse i huset.

– Hemma i England har jag intresserat mig för en trend inom arkitekturen där mer traditionellt och lokalt förankrat formspråk har blivit populärt. Vi får hus som ser väldigt fina ut, eller som det här huset som är väldigt idylliskt, men inne i hemmen lurar den här tekniska utvecklingen som vi inte riktigt vet vad den kommer att få för konsekvenser.

Vår närvaro på internet präglas starkt av ett fåtal stora företag. Att dessa skulle få än mer kontroll över vår vardag klingar dystopiskt, men de smarta husen skulle också kunna användas till de boendes fördel och främja demokratin. Kring detta har Matthew Stewart spekulerat under sin månadslånga vistelse i Gula huset, som nu lider mot sitt slut. Arbetet kommer att resultera i flera konkreta uttryck. Dels en kortfilm som för en argumentation kring problematiken om vem som äger den data som sparas. Dels inscannandet av personer och föremål, vilka slutligen ska befolka huset genom en blandning av tryckta bilder och projektioner av de uppförstorade punkterna. Projektionen som spelar över väggen är en konstruktion, men kanske är det dags att vänja sig vid tanken på en framtid där föremålen inte bara är föremål för vår perception, utan faktiskt interagerar med oss.

Fakta: 

Fakta

Inhabitant Zero är ett projekt där människor från hela världen ges möjligheten att under en månad bo i en stuga – Gula huset – från 1920-talet på Kvarnbacken i Jakobsbergs centrum. Projektet fick 414 ansökningar från personer runt om i världen. En jury utsåg fem vinnande förslag som kommer att genomföras under 2017.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria