Diskriminering vanligt i kommunal verksamhet | Stockholms Fria
  • Hälften av de som upplever sig ha diskriminerats har gjort det i kontakt med stadens verksamheter.
  • Segregation och diskriminering går hand i hand, menar Sissela Nordling Blanco (Fi).
Stockholms Fria

Diskriminering vanligt i kommunal verksamhet

Hälften av fallen av upplevd diskriminering sker i Stockholms stads verksamhet – trots att alla chefer har utbildats.

Alla chefer i kommunen har fått utbildning i antidiskriminering. Ändå uppger hälften av de som erfarit diskriminering att det är i kontakt med Stockholm stads verksamheter som diskrimineringen ägt rum. Det visar en ny undersökning.

– Det är såklart jätteallvarligt, och visar ännu mer på vikten av att vi höjer kunskaperna och fortsätter att arbeta med frågorna. Vi får göra en översyn och se om de utbildningar vi har haft är tillräckliga, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

I undersökningen "En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter" beskrivs flera erfarenheter från personer som upplevt sig diskriminerade av just kommunala chefer. En person uppger att hen fått gliringar vid lönesamtalet som går ut på att den religiösa uppfattning som hen omfattar är snål. En anställd i hemtjänsten utövade sin religion tillsammans med en brukare i samband med pauser, varpå cheferna uttryckte ogillande.

Det förekommer också fall där chefer inte ingripit när rasistiska eller homofoba kommentarer uttryckts. Samtidigt känner de chefer som intervjuats i kommunens undersökning sällan igen att diskriminering skulle förekomma på deras arbetsplats.

Kan det ses som ett misslyckande att cheferna trots era utbildningsinsatser inte uppfattar diskriminering?

– Ja, säger Sissela Nordling Blanco.

Vad behöver kommunen göra annorlunda för att motverka diskriminering?

– Jag skulle vilja se att det kostade mer att diskriminera. All forskning visar att det är effektivt. Det kan man göra på olika sätt. Vi har arbetat bland annat med antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling.

Kommunen har alltså möjlighet att bryta avtal där leverantören inte lever upp till krav på antidiskriminering. I praktiken har inga avtal brutits på grund av detta, enligt Sissela Nordling Blanco. Men en liknande modell skulle kunna användas i stadens egna verksamheter, menar hon:

– Om man som chef inte arbetar aktivt med att främja lika rättigheter och motverka diskriminering så kan man till exempel skriva in i anställningsavtalet att det ska påverka löneutveckling och liknande. Det är något jag skulle vilja se.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

© 2022 Stockholms Fria