Flest upplever diskriminering i Skärholmen | Stockholms Fria
  • Segregation och diskriminering går hand i hand, menar Sissela Nordling Blanco (Fi).
Stockholms Fria

Flest upplever diskriminering i Skärholmen

Staden har för första gången undersökt upplevd diskriminering bland medborgarna. Nästan var fjärde Skärholmsbo svarar att de diskriminerats det senaste året.

För första gången har Stockholms stad i sin årliga medborgarundersökning ställt frågor om diskriminering. Skillnaderna mellan stadsdelarna var stora. I Älvsjö och Östermalm upplever en av tjugo att de har diskriminerats under det senaste året. Siffran för Skärholmen är nästan var fjärde person.

– Det blir väldigt tydligt hur segregation och diskriminering går hand i hand, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

Totalt svarade runt 10 procent att de hade upplevt diskriminering under det senaste året. I Skärholmen var andelen störst, 23 procent. Rinkeby-Kista hade 21 procent upplevt diskriminering. I Älvsjö och på Östermalm var andelen endast 4 respektive 5 procent.

Den vanligaste diskrimineringsgrunden är etnisk tillhörighet, därefter följer kön, ålder och funktionsnedsättning. Rapporten mäter upplevd diskriminering, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med diskriminering enligt lagen.

Resultaten från kommunens medborgarundersökning är inte statistiskt säkerställda och ska tolkas med försiktighet. Men Nordling Blanco ser undersökningen som ett första steg för att få en bild av läget.

– Vi kommer att återkomma i höst med en rapport med konkreta förslag på åtgärder. Vi har redan utbildat hundratals chefer och nyckelpersoner i rasism och antidiskriminering, men mer måste göras.

Fakta: 

Exempel på personer som upplevt diskriminering i kommunal verksamhet

• Ahmed har diagnosen Aspergers syndrom och diagnos inom autismspektrat. Han har sökt sig till Komvux för att studera fysik, med målet att få ut en gymnasieexamen. För att klara kursen begär han extra stöd och ett individuellt upplägg, t ex att prov utformas med enklare språk och bilder. Studierektorn och den berörda läraren är inte beredda att anpassa undervisningen efter Ahmeds önskemål. Han är frånvarande vid flera tillfällen. När han sackar efter alltmer kallar läraren honom för ”lat”. Ahmeds syster ordnar möten med personal och ansvariga, men utan framgång. Ahmed upplever att han är diskriminerad beroende på sin funktionsnedsättning.

• Amina arbetar på en kommunal arbetsplats där det förekommer hårda slitningar och samarbetssvårigheter mellan personalen. Amina upplever att hon gång på gång får gliringar på grund av att hon är född i ett annat land än Sverige och på grund av sin religiösa tillhörighet. Flera chefer och personer utanför arbetsplatsen blir involverade för att utreda situationen och komma med förslag till förbättringar. Amina upplever dock att ingen tar trakasserierna på allvar. Hon upplever att hon utsätts för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

Källa: En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter. Personernas namn är ändrade.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria