• Människans natur i relation till modern teknik, artificiell intelligens och cyborgs står i fokus på Moderna museet när det är dags för nattligt filosoferande. Bilden är tagen 1875 och ingår i den pågående utställningen Skrivet i ljus.
Stockholms Fria

Nattlig gymnastik för hjärnan

Det är komplicerade tider vi lever i. De ljusa sommarnätterna kan inte bara festas bort. De existensiella frågorna kräver sin plats, och den platsen är Moderna museet som på lördag 17 juni bjuder in till Filosofisk natt.

Vad är naturligt? Vad definierar människan? Hur ska vi förhålla oss till tekniken? Dessa frågor faller in under temat för filosofinatten, En andra natur. Ämnet kommer att undersökas i ett 60-tal programpunkter, där inbjudna filosofer från Sverige, Frankrike och Tyskland delar med sig av sina tankar i samtal på ungefär 20 minuter vardera.

Fenomenet filosofinatt uppstod i Frankrike, och har sedan spritt sig vidare och arrangerats i en mängd städer över världen, allt från New York och Tokyo till Casablanca och Tel Aviv. Evenemanget får ofta sin lokala prägel, menar Karin Malmquist, curator på Moderna museet.

– Konceptet består i att bjuda in filosofer att tala hela natten om ämnen som är viktiga för det samtida samhället. Det har sett ut på olika sätt i olika städer, och jag tycker det är ganska intressant att när man tittar på tematiken på de olika platserna så speglar det något slags lokal feeling, identiteten på en stad.

Stockholm är inget undantag i det avseendet.

– Vi svenskar, i vidaste mening, är ganska upptagna av naturen och vår relation till naturen, säger Karin Malmquist. Men vad menar vi egentligen när vi säger att vi ska ut i naturen? Var börjar naturen, i Hagaparken eller någon annanstans?

Det handlar inte om någon romantisk naturdyrkan, understryker hon, utan frågorna rör sig mer kring definitioner och gränsdragningar.

– Man kan fråga sig vad som utmärker en människa. Vi består av organiskt material, men många lever tack vare teknik i kroppen. Blir man en halvrobot då, var går gränsen mellan maskin och människa?

Det finns flera programpunkter där teknikens plats i våra liv sätts under lupp. From Icarus to Robocop – can technology be natural? med Thierry Hocque är en sådan. Technology, before and after humanity: from Kubrick to Blumenberg med Jean-Claude Monod en annan. Om den tekniska aspekten kräver ett visst mått av samtida perspektiv så är frågan om människans förhållande till naturen och sig själv förstås evig. För den som håller klassikerna högt finns både Aristoteles, Walter Benjamin, Kant och Adorno på programmet. Dessutom föreläser förintelseöverlevaren Walter Frankenstein på temat Är jag mindre mänsklig än du?

Frankenstein är utan konkurrens den äldsta talaren, tvärtom är många relativt unga forskarstudenter, berättar Karin Malmquist. Och för att vara en hårt inmutad manlig domän är de kvinnliga filosoferna förhållandevis många, 25 jämfört med 39 män.

– Vi beslutade väldigt tidigt att vi till varje pris skulle försöka ha en så jämn könsbalans som möjligt. I fokus stod så klart att bjuda in de som bäst kunde hantera ämnet – om natur och det artificiella, men att både kvinnor och män ger sina perspektiv var centralt.

Scenerna finns utplacerade över hela museet och samspelar med rummens konstverk.

– Vi vill fläta samman de filosofiska frågeställningarna med vår konst, många samtidskonstnärer är upptagna av de här frågorna, säger Karin Malmquist. De kan lyftas i filosofin, i böcker, man kan doktorera, men de kan också gestaltas eller vara del av gestaltningen i ett konstverk.

Filosofin ägnar sig dessutom ofta åt konstens alla disicpliner, så också på lördag. Museichef Daniel Birnbaum, som också råkar vara filosof, pratar med Sven-Olof Wallenstein från programgruppen om Immaterials and art medan Francis Wolf frågar sig Why do we need an art of sounds? och Lovisa Anden talar om Nedskrivandet av det sinnliga hos Merleau-Ponty och Proust.

Förutom samtalen visas film och när museet stänger vid midnatt tar dj:s och performance vid i restaurangen. Karin Malmquist upplever att det finns ett stort sug efter filosofi och att få ventilera de stora frågorna. Även om filosofi är en abstrakt vetenskap så kan det koka ner till mer konkreta uttryck, diskussioner kan få bäring på till exempel miljöfrågor och kanske i slutändan leda till lagstiftning. Under filosofinatten tänker hon sig att besökaren blir ”marinerad” i tankegångar, och förutsättningarna tycks onekligen vara goda.

Night of philosophy – Second nature hålls lördag den 17 juni. Museet är öppet mellan 19 och 24. Restaurangen och baren är öppen till 03. Fri entré.

Fakta: 

Några programpunkter:

• Birdconcert, en film av Henrik Håkansson.

• Konstfilosofi för barn. Filosofera med konsten i utställningen Marie-Louise Ekman. För barn från 7 år.

• Is it too late to save the Planet? Med Catherine Larrère, Eric Brandstedt and Marion Waller.

• Prosthesis, metaphor and the obsolete body. Med Hedda Viå och Mani Shutzberg.

• Zombies on the Rise. Med Herman Geijer och Pierre Cassou-Nogues.

• Fullständigt program: www.modernamuseet.se/stockholm/sv/program/filosofisk-natt

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria