• En bild för att kriget var över som ingick i Aho & Soldans dokumentation av den unga nationen Finland.
  • Aho & Soldan skildrade bland annat städernas framväxt.
  • En av Claire Ahos reklambilder för Marimekko.
  • Claire Aho på en bild från 1961.
Stockholms Fria

Fotografier som formade bilden av Finland

I Fokus Finland, med fotografier från 1920–1960-talet, skildras en ung nations framväxt. Bakom kameran stod halvbröderna Heikki Aho och Björn Soldan, samt Heikkis dotter Claire Aho.

En väldig fartygsstäv som klyver himlen, byggnadsarbetare bland stålkonstruktioner, flygplan. Men också dansande par, glada studenter och ett myller av solbadare. På 1920-talet påbörjade Heikki Aho och Björn Soldan en dokumentation av Finland som visas i utställningen Fokus Finland.

Heikki och Soldan var söner till Juhani Aho som var nationalförfattare i Finland på sin tid. Juhani och hans fru Venny Soldan-Brofelt, som var bildkonstnär, hade en central roll i finskt kulturliv. Venny hade ett stort intresse för fotografi, och hon såg till att sönerna studerade i Tyskland.

– De var egentligen de första i Finland som hade en professionell foto- och filmutbildning, berättar Jussi Brofeldt, som är son till Claire Aho.

1924 startade de filmbolaget Aho & Soldan.

– Tanken var att man sju år efter Finlands självständighet skulle dokumentera, ge en bild av hur Finland såg ut. Inte ens finländarna, och framför allt inte omvärlden, visste hur Finland var. Deras bolag blev den största leverantören av dokumentärer till Utrikesministeriet. Man gjorde så att man åkte runt hela landet och dokumenterade allt man tyckte var viktigt. Det var viktigt att visa att Finland var en nation i tillväxt. Hela den här perioden på 30-talet var väldigt optimistisk i Finland, säger Jussi Brofeldt.

Under 30-talet rådde relativt välstånd, men det ändrades snabbt när kriget kom. Efter 1939 tog det 27 år innan Finland kom upp i samma BNP-nivå igen.

– När Ryssland anföll i november 1939 evakuerades väldigt många barn till Sverige, och under 1939–40 bodde familjen i Stockholm. Där gjorde Heikki Aho filmer för Finlands sak tillsammans med prins Lennart Bernadotte. Det skedde i största hemlighet förstås. Jag tror att man gjorde sex filmer som då är mer propagandafilmer.

Jussi Brofeldt visar mig ett fotografi av en man som matar måsar. Fåglarna flyger kring mannen, vita mot en klar himmel. Fotografiet blev en symbol för friheten efter kriget.

– Ofta gömmer sig en berättelse i bilderna, säger han.

Claire Aho föddes 1925, studerade till journalist och började på Aho & Soldan 1948. Hon blev färgfotografiets pionjär i Finland och var i stort sett ensam som kvinnlig fotograf i början. Hon var också anställd av Warner Pathe News i New York där det fanns 400 män anställda, Claire var ensam kvinna. 1952 följde hon som enda kvinnliga fotograf OS i Helsingfors, en olympiad som skulle ha hållits 1940 men blev försenad av kriget.

Claire Aho kom inte bara att jobba med dokumentärt foto utan även reklam och andra beställningsjobb. I utställningen finns ett fotografi från det första året när det såldes Coca-cola på flaska i Finland, en reklambild för kaffe och en bild av ett välfyllt kylskåp.

– Här ville man visa att Finland var tillbaka efter kriget, att det fanns mat på bordet. Det är kända finska varumärken i kylskåpet, de finns kvar än i dag, säger Jussi Brofeldt.

Han pekar på två stora fotografier med reklam för underkläder på väggen intill.

– Sättet som Claire fotade på var väldigt före sin tid. När hon hade en utställning i London 2013 tog en journalist upp de här bilderna och tyckte att ”jaja, det är samma bildspråk som Cindy Sherman. Men vänta nu, det här var 30 år före”.

I Claire Ahos foton fanns många referenser till internationella fotografers bildspråk.

– Det är mycket humor, det är surrealistiskt och innovativt. Och hon gjorde allting själv. Det är inte som i dag när stjärnfotografer har en stab omkring sig.

Att bli en stjärna var inte heller något fotograferna eftersträvade. Många av bilderna av Heikki Aho och Björn Soldan är osignerade.

– De brydde sig inte om att skriva på varje bild vem av dem som tagit den för de jobbade så intimt tillsammans. Det handlade om att dokumentera Finland och ge en bild av landet.

Även Jussi Brofeldt själv är prestigelös. Han vill inte vara med på foto, utan visar istället bilder av sin mor som jag kan använda. Claire Aho omkom i en olycka år 2015.

– I Sverige kändes Liljevalchs som rätt plats att ställa ut. Min mors favoritplats i Stockholm var Blå porten, så det hade passat bra. Men hon fick tyvärr inte vara med själv.

Fokus Finland visas i en paviljong på Armémuseums gård till och med 10 september. Öppet dagligen 10–17.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria