• Sorsele kommun vid norska gränsen är landets näst minsta sett till antal invånare.
  • 2016 anlitade Vallentuna Per Schlingmann (tidigare partisekreterare för Moderaterna) för att öka inflyttningen till kommunen.
  • Vallentuna hör till de kommuner med minst antal asylsökande per invånare i hela Sverige.
Stockholms Fria

Vallentuna skickar ensamkommande till Lappland

Vallentuna hör till de kommuner som har tagit emot minst antal asylsökande under de senaste åren. Nu ska lappländska Sorsele ta över Vallentunas anvisade ensamkommande barn för 2017 och 2018.

– Det är en win-win-situation, säger Vallentuna kommuns socialchef Mojgan Alilmadad.

Vallentuna hörde vid årsskiftet till de kommuner med minst antal asylsökande i hela landet. Och från den 1 augusti i år kommer Sorsele kommun i Lappland att ta över den kvot ensamkommande barn som Vallentuna då tilldelas från Migrationsverket. Erbjudandet gick ut till ett antal Stockholmskommuner, men bara Vallentuna har hittills nappat, enligt Sorseles kommunchef Jan Ask:

– Vi behöver människor som bor och verkar i Sorsele. Dessa ensamkommande barn är en del av vår framtida befolkning och arbetskraft. Under tiden de bor på HVB-hem sysselsätts cirka 14 personer i Sorsele.

Mellan fem och sju ungdomar ska under hösten 2017 tas emot av Sorsele i stället för Vallentuna, enligt nuvarande prognos.

– Det är en ömsesidig win-win-situation. Sorsele behöver arbetskraft och är duktiga med snabb integration. Det handlar om att bli klar med skolan och få ett socialt nätverk, något som är viktigt för den målgruppen, säger Vallentuna kommuns socialchef Mojgan Alilmadad.

Skälet till samarbetet från Vallentunas sida är inte brist på bostäder eller resurser, utan de ensamkommandes bästa, säger Mojgan Alimadad.

– En liten kommun som Sorsele har förutsättningar som Vallentuna inte har. Det är en kultur där alla känner varandra. Jag hade själv förmånen att komma till en liten kommun med snabb integration, och har erfarenheten att ett starkt socialt nätverk påverkar mycket.

Kommunen anlitade nyligen Per Schlingmann för över 500 000 kronor för att locka fler personer att bo i Vallentuna. Ni vill alltså öka inflyttningen?

– Definitivt, säger Mojgan Alimadad.

Du tycker inte att att det ser lite illa ut, att ni välkomnar vissa människor men skickar iväg andra?

– Nej, faktiskt inte. För mig är individen i fokus. Detta är ett arbetssätt för bättre integration och arbete för målgruppen. De är definitivt är välkomna till Vallentuna i framtiden.

Fakta: 

Anvisning av ensamkommande

För att skapa en jämn fördelning över landet tilldelar Migrationsverket en viss andel ensamkommande barn till varje kommun.

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd och mottagande av nyanlända och ensamkommande barn under föregående år.

När Vallentunas andel barn flyttas till Sorsele från 1 augusti tillfaller de ersättningar som utbetalas från Migrationsverket för barnen i stället Sorsele kommun.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria