• Utbildningen i politisk scenkonst, som startade förra veckan, inleds med övningar i tillit och gruppdynamik.
  • Henrik Dahl, kursansvarig lärare.
Stockholms Fria

Gruppen i fokus på politisk scenkonstutbildning

När Långholmens folkhögskola i samarbete med Teater Tribunalen håller en ettårig utbildning i politisk scenkonst är målet inte att utbilda skådespelare. Centralt är istället gruppdynamik, demokratiska processer och solidaritet.

I år hålls utbildningen i politisk scenkonst för fjärde gången. Den startade förra veckan, 4 september. Utbildningen har sin upprinnelse i att Peter Davidsson, rektor för Långholmens folkhögskola, pratade med Tribunalens före detta konstnärliga ledare Frida Röhl om ett samarbete.

– Folkhögskolan är anordnare av kursen och Tribunalen hjälper till att skaffa konstnärer och pedagoger. Min skola ägs av LO-distriktet och vi har en facklig politisk inriktning. Vi tycker att samhällsfrågor behöver diskuteras, och kanske lite från en underifrånperspektiv, att det är ungdomarna som tycker saker som de sedan bestämmer vad de ska göra av, säger Peter Davidsson.

Han betonar att man inte måste ha en viss politisk åsikt för att gå kursen.

– Det brukar vara ganska mycket olika åsikter. Vi försöker tänka på det så att inte alla har samma hjärtefråga.

Kursansvarig lärare för utbildningen är Henrik Dahl, som var med och startade Tribunalen för 22 år sedan. Även han vill se en mångfald av åsikter och förklarar varför de eftersträvar en heterogen grupp.

– Det handlar om bakgrund, kön och politiska åsikter. Det är både på grund av representation men också för att det är roligare om människor har olika åsikter. Kultursfären riskerar att bli ganska homogen ibland så det behövs att vi tänker så, säger Henrik Dahl.

Under utbildningen får deltagarna träffa yrkesverksamma konstnärer, musiker, performanceartister och skådespelare.

– Men även människor som kommer och pratar som kanske inte håller på med scenkonst utan till exempel journalister, professorer eller politiker, människor som är intressanta i den samtida debatten. Cirka 20 procent är ren teori, säger Henrik Dahl.

Centralt för utbildningen är gruppen, vilket är kopplat till Teater Tribunalens arbetssätt.

– Tribunalen är en gruppteater, det har vi ärvt från den gamla fruktade 70-talsteatern, säger Henrik Dahl lite skämtsamt och fortsätter:

– Det handlar om grupprocesser och en solidarisk inställning, det är i den andan. Det här är inte alls en skådespelarutbildning, utan handlar om frågor som hur uttrycker man en politisk tanke konstnärligt som grupp och hur formar man den gruppen tillsammans? Hur tar man konstnärliga beslut? Som en platt organisation? Vilka hierarkier är nödvändiga, om några? Det är som en övning i demokratiska processer. Kan man ha konsensus utan att allt stannar upp och inget händer?

Senare under utbildningen gör deltagarna projekt i grupper om 5–6 personer vilket mynnar ut i att de uppträder på Tribunalens scenkonstfestival.

– Vårt syfte är att de ska få förutsättningar och verktyg att starta små egna konstellationer för scenkonstprojekt eller göra aktivistiska konstmanifestationer, säger Henrik Dahl.

Varför behövs denna utbildning? Många fria teatrar är ju politiska och kan fungera som plantskola.

– Det är inte alla som har en uttalad politisk profil av de fria teatrarna. Och vi har hållit på i 22 år och behöver en återväxt, vi behöver att ungdomen tar över. Sedan är det svårt – det är lätt att göra konst av politik, att till exempel göra en liten konstnärlig manifestation av en aktuell händelse. Men att sedan få den manifestationen att påverka politiken är svårare.

Henrik Dahl beskriver konst som ett alternativt sätt att närma sig politiska frågor.

– Man kan leka och ifrågasätta och släppa in mänskliga och filosofiska frågor, bredda frågor med andra värden. Ibland är det helt politiskt ineffektivt men ibland kan det bli ganska verkningsfyllt.

Vad har ni börjat jobba med i årets grupp?

– Just nu arbetar deltagarna med en erfaren skådespelare, de ska mötas som en grupp, så första två veckorna är det mycket grundläggande scenövningar. Att vara trygg i att befinna sig i ett teaterrum. En del som går kursen har inte stått på scen förut, då finns det ett gäng övningar som man gör tillsammans som kan verka enkla men som är till för att bygga tillit, gruppdynamik, närhet och fokus. Det är som vilken teambuilding som helst, minus spriten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria