• På Subtopia i Alby hålls konferensen den 6–8 oktober.
  • Paulina Sokolow, talesperson
Stockholms Fria

Demokratikonferens ska ena gräsrötter

Sveriges nya sociala rörelser träffas 6–8 oktober i demokratikonferensen Federation 2017.

Volontärorganisationen kring transitboendet i Botkyrka 2015 blev grogrunden för det som kom att bli Federation 2017, berättar Paulina Sokolow, talesperson för konferensen:

– Flyktingarna slutade komma men vi ville använda våra nätverk och nya vänskaper. Vi insåg att det finns fler som jobbar som vi och att grundvärderingarna är samma.

Strävan efter fördjupad demokrati, i bemärkelsen närmare de berörda är vad som förenar deltagarna, säger hon:

– Det handlar om vad som händer hos oss här och nu. Det kan upplevas som privata frågor men det är mycket större, till exempel bostadssituationen är ju ett strukturellt problem.

Bland konferensens deltagare finns organisationer för flyktingsolidaritet, bättre förlossningsvård, arbetsrätt, feminism och antirasism (se faktaruta).

– Vi märker att de här kamperna hakar i varandra och att det inte finns någon motsättning. Det är en självklarhet för Ung i Sverige att adressera pensionärer, BB-ockupationen i Sollefteå BB och Sopgubbarna. Det handlar om liknande konflikter, säger Paulina Sokolow.

Så varför behövs konferensen, om ni redan står enade?

– En av de stora frågorna är hur ska man orka, det kommer vi att prata mycket om. För Ung i Sverige handlar det ju om liv och död och för andra om att hinna med engagemanget vid sidan om att fixa mat på bordet. Men framför allt behöver vi ses för att utbyta erfarenheter och förhoppningsvis skapa en gemensam plattform.

Federation 2017 gästas även av napoletanska Massa Critica, som genom aktivistiska metoder bland annat lyckats införa lagliga husockupationer, och partiet Barcelona en Comú, som började som en gräsrotsrörelse men som nu styr stadsfullmäktige i Barcelona i minoritet.

– Vår politik strävar efter att utövas med nya mer transparenta och lokala metoder och genom feminism, säger Elena Tarifa, från partiets utrikes- och kommunikationsutskott.

Hur civila organisationer skapar alternativ till den parlamentariska demokratin är en av frågorna som ska diskuteras på konferensen. Men inte för att det finns ett värde i det i sig att hålla sig utanför maktens korridorer, menar Paulina Sokolow:

– Poängen är egentligen inte själva institutionerna utan att de är för långt bort. Målet är att beslutsfattandet ska bli mer transparent, nära och direkt. Barcelona en Comú har till exempel lovat att ha transparenta processer.

Ordet Federation för möjligtvis stater i åtanke snarare än gräsrötter. Varför valde ni det?

– Vi tänker mer på rörelserna, att vi är tillsammans som en. Det handlar inte om att starta ett nytt parti.

Vad konferensens deltagande rörelser har gemensamt är dock att de inte känner sig representerade av något politiskt parti, säger Paulina Sokolow:

– Nästan alla partier pratar om folkets oro gällande att flyktingmottagandet är en stor påfrestning, och vi märker inte det. Men vi har heller inte någon som för vår talan. Vi känner oss inte tolkade av politikerna överhuvudtaget. Partier som V och Fi säger kanske inte att det finns en oro över påfrestningarna i Sverige, samtidigt som frågan för dem inte är tillräckligt viktig.

Hon vänder sig mot tendensen att ställa olika grupper mot varandra – något som bland annat skedde i mediedebatten om Stockholms uppsägningshotade sopåkares löner i somras.

– Vi känner oss inte rättolkade av de som menar att vår oro bygger på att vi ska få det sämre för att andra ska få det bättre, och att det riktas mot människor i nöd.

Alla är välkomna till Subtopia den 6–8 oktober, men Paulina Sokolow hoppas särskilt på besökare som inte redan är engagerade, säger hon.

– Jag ser det som dels för människor vill göra sitt liv mer meningsfullt men som inte har känt att det finns en öppen dörr för att engagera sig. Det är också en chans att träffa Barcelona en Comú och Massa Critica och lyssna på deras rafflande historier.

Fakta: 

Federation 2017

• Federation 2017 hålls 6–8 oktober på Subtopia i Alby

Deltagande organisationer: Barcelona en Comú, Massa Critica, Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, En annan vård är möjlig, Tillsammansskapet, Förbundet allt åt alla, Demos Stockholm, Nätverket Linje 17, Allt åt alla Stockholm, Flyktingsolidaritet Stockholm (f d Flyktingvolontärer Botkyrka), Black Coffee, Street Gäris, Ung i Sverige, Demokratisk omställning, Musketörerna i Rågsved

Konferensen är kostnadsfri, anmälan via hemsidan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria