• Al-Zahraa-skolan kritiseras av Skolinspektionen på flera punkter, bland annat för att dela upp undervisningen efter kön.
Stockholms Fria

Könssegregation på skola i Bagarmossen

Viss undervisning på Al-Zahraa-skolan är könssegregerad vilket strider mot läroplanens värdegrund. Skolan bör stängas, menar tidigare biträdande rektor.

Den muslimskt inriktade friskolan Al-Zahraa Akademi i Bagarmossen fick efter en granskning av Skolinspektionen tidigare i år kritik på flera områden. Ett är att skolan saknar material och utrustning.

– Alla symaskiner var trasiga, plintar var trasiga, bänkar och stolar är riktigt slitna och det finns inte läromedel så det räcker. Det är förfärligt. De driver inte en pedagogisk verksamhet utan en kassako, säger Anna Ragnar, före detta biträdande rektor.

De enda datorerna står i en datasal som eleverna enligt intervjuer med Skolinspektionen inte får använda.

Skolan kritiseras också för att delar av undervisningen är könssegregerad, vilket strider mot läroplanens värdegrund som säger att traditionella könsmönster ska motverkas. Uppdelningen gäller idrott och simundervisning, hem- och konsumentkunskap och de delar av biologin som berör sexualundervisning.

Att undervisningen i hemkunskap är uppdelad efter kön motiverar läraren i en intervju med Skolinspektionen med att "[o]m det skulle vara flickor i gruppen [skulle] pojkarna inte ... göra något alls". I sexualundervisningen har skolsköterskan velat blanda grupperna, men det har skapat upprördhet hos vårdnadshavare, enligt Skolinspektionen.

– Jag tycker att det är rent förjävligt. Vi pratar om hur viktigt det är att integrera och så tillåter vi samtidigt sådana här skolor. Eleverna har aldrig i livet samma chans när de går ut, säger Anna Ragnar.

Friskolans profil kallas "SoA", vilket enligt skolans hemsida "är en fördjupning i SO-ämnet [...] där man diskuterar etik och moral utifrån Islams värderingar".

– Där lär de sig om Koranen och hur man ska uppföra sig enligt islam. Den kursen är obligatorisk och det är inte tillåtet, säger Anna Ragnar.

Hon berättar att en tidigare kollega som velat arbeta utan slöja blev utskälld av skolledningen.

– "Eleverna kan tro att de också kan ta av den", fick hon höra.

Al-Zahraa erbjuder även egen skolskjuts med bussar som utgår från bland annat Tensta, Tumba, Farsta och Skärholmen.

– De har särskilda skolbussar för att eleverna inte ska blandas med andra barn. Allvarligast är att de inte vill integreras, säger Anna Ragnar.

Äldre barn i årskurserna 7–9 får gärna åka kommunalt, skriver dock skolan på den egna hemsidan.

Friskolor får enligt lagen ha religösa inslag i andra delar av skolverksamheten än själva undervisningen, men på villkor att det är frivilligt. Al-Zahraa skriver på sin hemsida att de välkomnar elever av alla religioner, men också att de har könsseparerade bönerum och bara serverar halalmat.

En annan kritik som Skolinspektionen tar upp är att Al-Zahraa saknar fungerande rutiner för anmälan till socialnämnden.

– Man får inte orosanmäla. Det fanns en kurator som fick sparken för att hon orosanmälde. "Vi sköter det själva", heter det. Det kan till exempel röra sig om att elever blir slagna hemma, säger Anna Ragnar.

Att en kurator fått sparken efter en orosanmälan bekräftas av Skolinspektionens intervju med nuvarande kurator, men förnekas i myndighetens intervju med rektorn.

SFT har upprepade gånger sökt skolans rektor Zeinab Al Kadhi för att höra vad skolan gör för att komma till rätta med bristerna. Enligt tidigare biträdande rektor Anna Ragnar finns det bara en lösning:

– Det kan inte vara på det här sättet. Skolan måste stängas.

Skolinspektionens föreläggande slår fast att Al-Zahraa Akademi senast den 15 januari 2018 måste åtgärda bristerna och redovisa åtgärderna för myndigheten. Görs inte det kan skolans tillstånd dras in.

Fakta: 

Fakta

• Al-Zahraa idealiska akademi/Bergholmsskolan har funnits sedan 1997 och har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Elevantalet under vårterminen 2017 var 234 barn.

• Brister som skolan måste åtgärda, enligt Skolinspektionens granskning:

- Skolan saknar utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.

- Den könsuppdelade undervisningen brister i "att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter" och "medför en risk för att traditionella könsmönster långsiktigt cementeras".

- Det finns elever som inte får det särskilda stöd de har rätt till.

- Skolan jobbar inte jobbar tillräckligt för att motverka kränkande behandling.

- Skolan saknar fungerande rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden.

- Eleverna saknar inflytande över undervisningens innehåll och arbetssätt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria