• höger till vänster: Marcus Westman och Andreas Granbarr, före detta elever på Tibbleskolan. Zebastian Bergkvist från Ung vänster. Samt eleverna Carl Holmquist, Nilofar Alizadeh, Hanna Jacobsson och Emil Askenberger.
Stockholms Fria

Det är lite som förskingring

Tibble gymnasium i Täby har över 1 000 elever och erbjuder såväl teoretiska som yrkesinriktade och specialutformade program. Enligt Skolverket är skolans resultat mycket tillfredsställande och lärare och elever trivs. Men på måndag tas beslutet i kommunfullmäktige om skolan från och med i höst ska övergå i privat regi, något som kommunens moderatmajoritet redan sagt ja till.

Den 26 april biföll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansökan om att omvandla Tibble gymnasium till friskola i privat regi. Det var uteslutande moderaterna i kommunen som drev igenom det. Detta trots att en privatisering av skolan har mycket svagt stöd bland övriga partier och bland dem som skulle beröras av den. Bara fem lärare vill arbeta kvar på skolan om ombildningen sker. I slutet av april gick 48 lärare ut med en annons i lokaltidningen Mitt i Täby där de sökte nya jobb från och med i höst. Även tre av fyra av skolans elever är negativa till en ombildning.
– Det hade varit en grej om det var ett demokratiskt beslut som fattades av lärare och elever, men nu är det två personer som vill privatisera. Då är det principiellt fel, säger en av skolans elever, Emil Askenberger.
Han och andra som är kritiska till en privatisering har organiserat sig i den så kallade Tibblekampanjen som i fredags demonstrerade utanför skolan. Marcus Westman, talesperson för kampanjen, menar att privatiseringen är en principsak för moderaterna i kommunen.
– Det har blivit ett självändamål. Privat är lika med bra och positivt. Sedan spelar det ingen roll om det har stöd hos kommuninvånarna. Moderaterna är det enda parti som är för och de har inte givit några konkreta argument till varför en ombildning skulle vara bra. De har sagt att det inte ska bli några förändringar och att det ska vara samma verksamhetsplaner.

Marcus Westman anser att moderaterna kör över de övriga partierna och inte lyssnar på lärare och elever. I ett pressmeddelande som moderaterna i Täby skickade ut i april skriver de att de har beslutat att biträda ansökan om privatisering från en personalgrupp på Tibble gymnasieskola. Men i verkligheten är det inte en personalgrupp utan bara en duo bestående av skolans rektor Maj Dellström och läraren Hans Byström som ansökt. Ingen av dem har velat kommentera sin ansökan, vare sig i SFT eller i andra medier.
– Det saknas en förankring för en ombildning. Det visar en omröstning på skolan där 84 procent av lärarna och 76 procent av eleverna är emot det. Ju mer Dellström och Byström har informerat om privatiseringen, desto mer har motståndet växt, säger Marcus Westman.
– Förtroendet för rektorn är ju inte direkt i topp, säger Hanna Jacobsson som går på skolan och är engagerad i Tibblekampanjen.

Moderaterna menar att de goda resultat som Täbys skolor uppvisar i Skolverkets inspektionsrapport från förra året skulle bero på kommunens höga andel friskolor och att det därför skulle vara motiverat med ytterligare en.
– Det resonemanget fungerar inte. Det är motsägelsefullt eftersom det till största delen är Tibble och Åva som är kommunala skolor som står för de goda resultaten. Skattebetalarna i kommunen har satsat pengar på en välfungerande kommunal skola. Nu ska deras pengar hamna i privata fickor när tanken var att de skulle gå till förbättringar. Det är lite som förskingring, säger Marcus Westman som hoppas på att några moderater ska ta sitt förnuft till fånga och rösta emot sina partikamrater på måndag.
– De bör följa skolans valresultat och lyssna på lärare och elever. De har sagt sitt och det finns ingen anledning att gå emot dem.

Leif Gripestam (m), kommunstyrelsens ordförande, hävdar att kvaliteten automatiskt höjs när man omvandlar kommunala skolor till privatstyrda.
– Vi gick till val på det här och vi står fast. Vi vet att när man driver välfärdsverksamhet i privat regi blir resultaten bättre. När människor har eget ansvar höjs kvaliteten.
Leif Gripestam säger emellertid att det inte är frågan om några större förändringar som ska vidtas på Tibble gymnasium vid en privatisering.

Kan du nämna någon förändring som skulle göra att Tibble gymnasium blir bättre av att drivas privat?
– Nej, det kan jag inte. Det är ju samma program. Men kvaliteten höjs när man omvandlar till friskolor. Det har med konkurrensen att göra.
Leif Gripestam är medveten om att det finns ett stort motstånd i kommunen till privatiseringen. Trots att skolan uppvisar helt tillfredsställande resultat och den övervägande majoriteten av lärare och elever är emot anser han inte att det är skäl nog för att inte driva igenom den politiska viljan. Han ser det som att moderaterna är konsekventa medan kristdemokraterna och folkpartiet har backat från det gemensamma vallöftet.
Leif Gripestam anser inte att allianssamarbetet är det viktigaste utan tycker att det räcker med att moderaterna har majoritet och därmed förmår att driva igenom beslutet.
– 53 procent röstade på oss i kommunen. Om inte det är stort så vet jag inte vad som är stort, säger han.

Men varför skrev du i ett pressmeddelande den 18 april att ni moderater tillmötesgått ansökan från en personalgrupp på Tibble gymnasium när det i själva verket bara var två personer som stod bakom den? Tycker du att två personer är en grupp?
– Det är ju en semantisk fråga. Men jag tyckte väl det då.

Är det så att privatisering är en principfråga för moderaterna i Täby?
– Nej, det är det inte. Men vi har gått till val på det här och vi fick in en mycket seriös ansökan från två personer som läst innantill i våra beslut om att uppmuntra till privata verksamheter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria