Vänsterpartiet kräver att få se hemligt EU-dokument om presstöd | Stockholms Fria
Fria.Nu

Vänsterpartiet kräver att få se hemligt EU-dokument om presstöd

Två EU-parlamentariker kräver att få ta del av ett hemligt dokument om klagomål på Sveriges presstöd.

FRIA TIDNINGEN EU-parlamentarikerna Jens Holm (v) och Eva-Britt Svensson (v) begärde i onsdags ut ett hemligt dokument som uppmärksammat EU-kommissionen på det svenska systemet för presstöd. Som motiv för begäran anförs EU:s öppenhetslagstiftning vilken infördes 2001. Dokumentet innehåller enligt kommissionen 'klagomål från ett företag verksamt inom sektorn'. Detta, lagt till att dåvarande kulturminister Cecilia Stegö Chilò efter valet 2006 kontaktade kommissionen och ifrågasatte presstödet, har gjort att man nu börjat granska frågan på EU-nivå.
- För det första är presstödet en svensk angelägenhet och bör fortsätta vara det. För det andra är det rimligt att det offentliggörs vem som har klagat och vilka argument den klagande anfört, säger Eva-Britt Svensson till Fria Tidningen.
Hon tror att det kommer att dröja flera veckor innan de får del av dokumentet. Om så ens kommer att ske.
- Det låter bra med en öppenhetslag men i praktiken är det inte lätt att få den tillämpad.

Finns det risk för att Sverige inte får behålla sin modell för presstöd?
- Det är alltid en risk när EU börjar hantera en fråga. Man kan tycka att det är saker som EU inte alls borde lägga sig i, men sedan beror allt på hur EU-fördraget tolkas. I det här fallet tror jag dessvärre att presstödet kan vara hotat.
Kommissionen har meddelat att de ska återkomma inom 15 dagar med besked om det hemliga dokumentet.

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

Pälsfarmare ljög för staten

Den statliga utredning från 2003 som hade att granska pälsnäringen grundades på felaktiga uppgifter om antalet verksamma farmer. Pälsuppfödarna ljög för att få bättre villkor, menar organisationen Djurrättsalliansen som kartlagt näringens egentliga omfattning.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria