Synpunkten


Mattias Gardell
Fria.Nu

Säpo och den inre fienden

Mattias Gardell skriver om landets hittills största övning i 'terroristbekämpning'. Scenariot som skapades utgår från antagandet att landets muslimer utgör en potentiell säkerhetsrisk är uppenbart.

I Bogaland dominerar den ondskefulla 'bogalandiska religionen' som är indelad i två huvudinriktningar: den 'kasuriska' och 'midinska'. I Europa finns 3,6 miljoner bogalandiska utövare. En femtekolonn om ett hundra tusen bogalandier befinner sig i Sverige, i flyktingförläggningar och segregerade förorter. En dokumentärserie som skildrar den våldsbejakande fundamentalistiska religionen föranleder protester från bogalandier. Krigsmotståndare kallar den svenska militären för 'mördare'.
Demonstrationer urartar. Ockupationen ifrågasätts. Ett radioaktivt ämne försvinner. Andremannen i det bogalandiska 'globala extremistiska terrornätverket M' kräver i en kommuniké att 'inkräktarna' - däribland Sverige - omedelbart måste lämna Bogalands 'heliga mark'. Så briserar en bomb i tunnelbanan på Södermalm.

Attacken var ett av flera dramatiska inslag i landets hittills största övning i 'terroristbekämpning'. Övningen involverade 4?000 personer från säkerhetstjänsten, försvaret, polisen och andra myndigheter. Att scenariot utgår från antagandet att landets muslimer utgör en potentiell säkerhetsrisk är uppenbart. När Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan ifrågasatte stigmatiseringen av muslimer som grupp gick Säpo ut med en upprörd dementi. Övningen sägs 'inte alls' vara 'baserad på islamofobiska antaganden'. Absolut inte. 'Övningen är i grunden baserad på de tragiska terrordåden i Madrid och London'. Som utfördes av bogalandier får man förmoda.
Säpo vill i sitt pressmeddelande heller inte kännas vid att kartläggningen av landets muslimer genom samarbete med kommunala bostadsbolag i miljonprogramområden, värvning av informanter i skolor med muslimska elever och övervakning av landets moskéer misstänkliggör muslimer som grupp. Inställningen röjer normaliseringen av det rasistiska skillnadstänkandet om det riktar sig mot muslimer. Problemet tydliggörs om vi ersätter 'muslimer' med 'judar'. Hur skulle vi uppfatta det om Säpo kartlade all judisk aktivitet i landet; kontaktade hyresvärdarna där judar bodde, värvade informanter i skolor med judiska elever och såg till att övervaka alla synagogor?

Den 'liberale' riksdagsledamoten Fredrik Malm fann dock inget att invända. 'De flesta terroristattacker som utförs i världen i dag utförs av extrema islamister. Säpo gör därför helt rätt när man försöker kartlägga och bekämpa sådana element i det svenska samhället. Sverige är ju ingen isolerad enklav i världen immun mot alla de influenser som finns runt omkring oss. Potentiella terrorister... kan finnas också i vårt samhälle'.
Låt oss syna argumenten. I EU Terrorism and Trend Report 2007 publicerar Europol statistik över antalet terrorattacker inom EU. År 2006 begicks 498 terrorattacker. Listan över förövare toppas av korsikanska separatister som utförde 283 attacker, framförallt på Korsika. Näst flest attacker, 136 stycken, utfördes av baskiska separatister, framförallt i spanska Baskien. Hur många som utfördes av islamiska extremister? En (1) attack. Den misslyckades.
Frånvaron av 'muslimsk terror' fick inget genomslag i svensk media. I stället närs den fruktans politik Malm frambesvärjer. Rädslans diskurs sammankopplar svenska muslimer med den otrygga världen därutanför. Muslimer här görs till en trojansk häst för den hotfulla massan av muslimer där. Minoriteter kommer inte färdigstöpta. De produceras av skillnadstänkande, folkräkningar, katalogiseringar, statistik och politiska program. Kartlägger vi 'muslimer' som en särskild kategori som sedan övervakas, avlyssnas och bevakas, producerar vi antagonistiska identiteter, vi och dem. Att misstänkliggöra 'muslimer' som potentiella säkerhetsrisker är en förfrämlingsskapande politik som riskerar att producera det man fruktar mest.
Den samordnade antiterroristövningen utgick ifrån att den svenska militären utökat sina 'fredsfrämjande' styrkor i norra 'Bogaland'. Leder den svenska regeringen landet i krig mot muslimska befolkningar och stigmatiserar muslimer här som den inre fienden skapar vi grogrund för den terror vi utger oss för att vilja bekämpa.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Synpunkten
:

Svart vildavästernhistoria

I dagarna är det ett hundra år sedan Oklahoma blev en del av Amerikas förenta stater. Därmed avslutades ett kapitel i Oklahomas historia och ett annat påbörjades. Utanför unionen var 'ras' inget kriterium som avgjorde invånarnas status. Inom unionen var ras tvärtom avgörande. Innan 1907 stod sålunda två skilda samhällsmodeller mot varandra på den nordamerikanska kontinenten.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria