Stockholms Fria

Avskedad för sitt fackliga engagemang

I våras sparkade Ica Årsta en av sina anställda. I efterhand har det framkommit att hans attityd och fackliga engagemang inte uppskattades. På måndag är det dags för förhandling mellan arbetsköparparten och SAC-syndikalisterna som kräver 40 000 kronor i skadestånd för brott mot arbetsrätten.

På måndag hålls förhandling mellan Stockholms LS av SAC, arbetsköparparten Ica Årsta och branschorganisationen Svensk Handel. Skälet är enligt Stockholms LS att företaget brutit mot arbetsrätten när de i mars i år avskedade en av sina anställda.
– Vår medlem fick sin anställning avslutad innan provanställningstiden gått ut. Innan dess hade han påpekat vissa brister i arbetsrätten och pratat med flera personer i personalstyrkan och försökt göra dem uppmärksamma på dessa brister, säger Sofia Kalpazidou, fackligt ombud från Stockholms LS.
Det var i december 2006 som Ica Årsta provanställde Daniel på sex månader. Detta trots att han hade omfattande erfarenhet från livsmedelsbutik sedan tidigare. Anställningen avslutades emellertid redan i halvtid. Inget skäl angavs.
– Att han sades upp utan motivering är inget vi kan processa om eftersom vi har en lagstiftning som ger arbetsköparen rätt att göra så. Det vi kommer att förhandla om är att arbetsköparen inte meddelat oss som fackförening att anställningen upphörde, vilket de är skyldiga att göra. Vi vill också markera att arbetsköpare utnyttjar osäkra anställningsformer och att provanställningar ofta missbrukas, säger Sofia Kalpazidou.
Daniel, som inte vill uppge sitt efternamn, är övertygad om att han avskedades på grund av att han är fackligt aktiv.
– Butikschefen har haft problem med att hålla tystnadsplikten och har sagt till andra anställda att jag inte fick vara kvar för att de inte gillade min attityd och mitt fackliga engagemang.
Eftersom han kan en del om arbetsrätt började vissa i personalstyrkan komma till honom och fråga om olika saker.
– Ica Årsta är en liten butik till ytan men med en enorm omsättning vilket gör att de kör hårt med sin personal. Det kunde handla om att vi fick helt orimliga arbetsuppgifter, att vi inte hann gå på rast eller att vi hela tiden förväntades arbeta över.

Butiksägaren Magnus Löfgren anser inte att de har gjort fel när de avskedade Daniel.
– Vi har absolut inte gjort något fel. Det enda felet är att vi faxade uppsägningen till Handels eftersom vi inte visste att han var med i syndikalisterna.
På frågan om det var på grund av Daniels fackliga engagemang vill han först inte svara.
– Det vill jag inte kommentera, men givetvis inte. Vi har aldrig haft några problem med Handels någonsin.
Att de anställda på företaget skulle ha hög arbetsbelastning avfärdar han med att butiken har ett tempo som inte är ovanligt för Stockholmsområdet, men påpekar att de till punkt och pricka håller sig till arbetsrätten.

Men varför provanställdes Daniel trots att han har stor branschvana?
– Alla livsmedelsbutiker i hela Sverige provanställer de anställda oavsett branschvana. Så i så fall bryter alla mot arbetsrätten.
Daniel menar att det är uppenbart att arbetsköpare tillämpar provanställning för att testa sin personal så att ingen ska kunna säga ifrån utan att man enkelt kan plocka bort dem.
– De har mer eller mindre erkänt att de gjort fel och erbjudit sig att betala 8 000 kronor i skadestånd. De vill väl bara att det här ska vara över så snabbt som möjligt, men jag hoppas att det ska leda till att de aktar sig för att sparka någon igen, säger han.
– Vi vill låta dem förstå att arbetsrätt inte är något de kan ta lätt på. Även om vi är rättslösa så är vi inte maktlösa. Om LO-förbundet inte ställer upp eller de gamla kollektivavtalen inte räcker så hittar vi nya sätt att stödja varandra. Vi kommer alltid att organisera oss, inom facket eller utanför det.
Handelssyndikatet av Stockholms LS, Förenade Arbetare och Vår Makt Stockholm planerar att demonstrera utanför Svensk Handels lokaler där förhandlingen ska hållas på måndag.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria