Fördjupning


Lennart Fernström • Bodil Andersson
Stockholms Fria

Argument - Övervakning

Efter ett par månaders uppehåll är Argument åter tillbaka i Stockholms Fria Tidning. Första ämnet efter uppehållet är övervakning.

Sedan 11 September 2001 har vi sett en skenande utveckling såväl nationellt och på EU-nivå som globalt när det gäller övervakningsåtgärder. Under de närmaste veckorna kommer vi att diskutera vart det leder oss. Är det mot ett samhälle som vi vill ha?

Gästredaktör för övervakningstemat är Jimmy Sand. Jimmy är född i Grums utanför Karlstad, men bor sedan några år i Göteborg. Där studerar han journalistik på JMG. Han är också kulturvetare och bloggare (http://jimpan.wordpress.com), och har varit webbredaktör för föreningen Vägval vänsters hemsida.

Som inledarskribent på Fria Tidningar har Jimmy Sand bland annat skrivit om det uppmärksammade lagförslaget att ge Försvarets Radioanstalt, FRA, befogenheter att avlyssna internettrafik och telefonsamtal som korsar Sveriges gränser.

Jimmy Sand inleder själv temat med att skriva om hur övervakningsteknik redan används i brottsbekämpning, och hur den ökade övervakningen omvärderar vår uppfattning om privatliv. Istället för jämlikhet tenderar frihet alltmer att ställas mot trygghet.

Den andra av veckans texter står folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson, för. Han har jobbat hårt för att ge polisen större möjligheter att avlyssna.

Fakta: 

Denna artikel är en del av argumentserien Övervakning. Läs vidare "För samhällets och alla medborgares bästa?".

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Efter Storebror: Demokratiserad övervakning och kontrollsamhälle

Är det verkligen relevant att använda sig av George Orwells storebrorsmetafor när man talar om dagens övervakningssamhälle? Riskerar inte det att göra oss blinda för att det inte bara är statens intrång i den personliga integriteten vi bör oroa oss för? Karl Palmås, som på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet forskar om företagens roll i samhället, pekar på de utökade möjligheter som medborgare har att övervaka varandra. Om vi överger Orwells tankefigur kan det visa sig att vi upptäcker nya möjligheter till motstånd.

Sista chansen att rädda privatlivet

Piratpartiet bildades i januari 2006. För Rickard Falkvinge, initiativtagare och partiledare, är individens integritet en fråga som inget riksdagsparti tagit tillräckligt stark ställning för. Där är de alla lika, och medierna har inte heller tagit sitt ansvar. Om inte något görs snart kommer demokratin kanske inte vara mycket mer än ett vackert ord.

Frihet under övervakning

Johan Söderberg är doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet, aktuell med boken Hacking capitalism: The free and open source software movement (Routledge, 2007). I sin artikel diskuterar han hur argumentationen kring en humanisering av straff, i form av sådant som elektroniska fotbojor, döljer en samhällsutveckling vi bör vara vaksamma på.

Privatliv är inte modernt

Frida Johansson Metso är sedan ett år tillbaka ordförande för Liberala ungdomsförbundet, LUF. En av hennes prioriterade frågor är hur privatlivet kränks av den ökade övervakningen. Framför allt handlar övervakning om social kontroll - om att avskräcka beteenden innan de inträffat. Vinsten sägs vara ökad trygghet, men vad är det vi förlorar?

För samhällets och alla medborgares bästa?

Kritiker har använt termer som 'Bodströmsamhället' och 'Storebrorsamhället'. Det senare syftar på George Orwells dystopiska roman 1984, där medborgarna ständigt är övervakade av myndigheterna genom videokameror och ljudupptagning. Främst för att eliminera kritik mot den totalitära staten, helst innan kritiken uppkommer. Det förekommer också långtgående försök till åsiktskontroll. Historien skrivs ständigt om i politiska syften och språket urvattnas för att begränsa medborgarnas förmåga till kritiskt tänkande. Parollen är 'Storebror ser dig' och motivet: samhällets och alla medborgares bästa.

© 2023 Stockholms Fria