Sexualbrott granskas av privat lobbygrupp | Stockholms Fria
Fria.Nu

Sexualbrott granskas av privat lobbygrupp

Unga förövare ska kunna låsas in efter avtjänat straff för att avsluta en obligatorisk behandling. Det föreslår en expertgrupp i syfte att minska antalet våldtäkter.
- Jag förstår viljan och tanken. Men det är farligt att blanda ihop strafflagstiftningen med vårdbehov, säger Alice Åström, vice ordförande i vänsterpartiet.

FRIA TIDNINGEN Riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr (m) har tillsammans med en noga utvald grupp tagit fram en handlingsplan med åtgärder som ska förebygga och motverka våldtäkt. Gruppen består av ett dussintal personer som kommer i kontakt med förövare, offer och anhöriga. Några av dem är Ingrid Gerdman, psykolog på Bärby ungdomshem, kammaråklagare Elisabet Kindbom och Patrik Lillqvist från polisens familjevåldsenhet.
- Jag började titta på det här innan jag kom in i riksdagen 2006, berättar Anna König Jerlmyr. Våldtäkterna ökade men debatten handlade mest om det som sker efter att våldtäkten ägt rum. Jag tänkte att det måste gå att jobba mer förebyggande.
Hon besökte Bärby ungdomshem där man behandlar unga sexualförbrytare och insåg att det är bland de unga man måste börja.
- En av de viktigaste åtgärderna är att se över påföljderna för unga förövare så att de inte återfaller i brottslighet. Ofta är behandlingstiden inte anpassad efter behovet utan bara efter brottets art. Forskning har visat att den som har behov av två års vård men kommer ut efter ett år är farligare än innan behandlingen påbörjades.

Innebär det att ni vill att unga förövare ska kunna låsas in på obestämd framtid?
- Det här ska ju vara en behandling för att hjälpa dem. Det finns en maxgräns på fyra år i dag för tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga.

En annan viktig aspekt är att den som söker hjälp för ett avvikande sexuellt beteende måste tas på allvar. Därför vill man bland annat upprätta en nationell telefonlinje dit man anonymt kan ringa och få råd. Det ska också finnas frivilliga behandlingshem som ska fånga upp dem som befinner sig i riskzonen. För den som har begått och blivit dömd för våldtäkt ska däremot behandling vara obligatorisk, föreslår gruppen.
- Med behandling menar vi till exempel samtal och gruppövningar och inte kemisk kastrering.
För brottsoffren vill man upprätta så kallade trygghetshus, där flera instanser ska finnas samlade på samma ställe.

I veckan har gruppen träffat företrädare för justitiedepartementet. Stabschef Anders Hall tycker att förslagen är intressanta.
- Om man ska komma vidare med det här problemet krävs att det är många som drar åt samma håll, både polis, domstol och socialnämnder, säger han. Vi har tagit till oss de här idéerna och de bearbetas på berörda enheter här på justitiedepartementet.
Deltagarna i expertgruppen, som numera benämner sig själva lobbygrupp, kommer att försöka påverka utvecklingen inom sina respektive områden, inom polisen gäller det bland annat förhörsmetoderna.
- När man går igenom polisförhör framkommer att en misstänkt ofta kommer undan med att säga att 'hon var med på det'. Men en utredning ska inte stanna vid det, säger Anna König Jerlmyr.
Handlingsplanen ska närmast presenteras för socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting.
- Många har visat intresse för det här sättet att jobba. Man behöver inte göra en formell utredning, man kan göra något ändå, säger Anna König Jerlmyr.

Alice Åström, vice ordförande i vänsterpartiet, säger att hon förstår den goda intentionen med förslaget. Men hon är starkt kritisk till att unga förövare skulle kunna tvångsomhändertas för behandling efter att de har avtjänat sitt straff.
- Det är fullständigt orimligt. Det är farligt om man blandar ihop strafflagstiftningen med behovet av vård. Att ha som generell princip att strafftider inte behöver gälla skulle innebära att det inte finns något rättssäkert system för unga. Vi frångår principen att ett rättssystem måste vara förutsägbart.

Rekommenderade artiklar

Lyckad turné för Noaks ark

Många som får en diagnos som hiv-positiva är nyanlända till Sverige. Därför siktar Noaks ark på den under sin sommarturné.

Boende protesterar mot ombyggnader vid Henriksdalsberget

Bostadsområdet på Henriksdalsberget tronar som en borg ovanför det gytter av bilvägar och byggarbetsplatser som präglar västra Sicklaön. I takt med stadsdelens expansion ökar behovet av nya trafiklösningar, men det nuvarande förslaget ses inte med blida ögon av de boende i ”Henkan”.

Göran bjuder på tårta för 68 miljoner kronor

Efter utdragna debatter i kammaren klubbades i onsdags det omstridda vårdnadsbidraget igenom. Kristdemokraterna firade med tårtkalas i Stockholms city och oppositionen kontrar med ett eget program för familjepolitik.

Fria.Nu

”Ökat skogsbruk räddar klimatet”

Arbetsköparorganisationen Skogsindustrierna lanserade i veckan en kampanj som lyfter fram skogens och skogsbrukets positiva inverkan på klimatet. Skogens förmåga att binda koldioxid bör tas med i beräkningarna när man sätter upp klimatmål, menar man. Men Naturskyddsföreningen, SNF, ser utspelet som ett sätt att plädera för en intensifiering av skogsbruket, vilket går i linje med regeringens skogspolitiska proposition från tidigare i år.

Fria.Nu

Hallå där!

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, som i helgen beslutade att ställa upp i EU-valet 2009 och i val till riksdag, kommun och landsting 2010.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria