Boende protesterar mot ombyggnader vid Henriksdalsberget | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Boende protesterar mot ombyggnader vid Henriksdalsberget

Bostadsområdet på Henriksdalsberget tronar som en borg ovanför det gytter av bilvägar och byggarbetsplatser som präglar västra Sicklaön. I takt med stadsdelens expansion ökar behovet av nya trafiklösningar, men det nuvarande förslaget ses inte med blida ögon av de boende i ”Henkan”.

Projektet Danvikslösen, som ska binda samman stadsdelarna i sydöstra Stockholm, upprör de boende i området kring Henriksdal. Genomgripande förändringar i infrastrukturen samt utbyggnad av reningsverket medför stora olägenheter. Konstantin C Irina är aktiv i nätverket Bättre Danvikslösen och bor på Henriksdalsberget. Han har de senaste månaderna arbetat för att väcka opinion mot projektet.

– Vår närmiljö kommer att försämras samtidigt som man inte satsar någonting på förbindelserna hit upp.

En av de mer omdiskuterade delarna i projektet är den rockad som görs mellan Värmdöleden och Saltsjöbanan. Man vill dra leden genom berget och flytta ut tågen som ska länkas samman med tvärbanan. Även reningsverket kommer att flyttas in i berget när stadsdelen ska bli tätare.

– Vi har informerat om det här länge men ingen har varit intresserad, säger Erik Langby som är kommunalråd i Nacka. Och eftersom vi tycker att det innebär förbättringar för de boende har det inte heller verkat underligt att reaktionerna uteblivit.

Konstantin C Irina är inte nöjd med informationen.

– De hade inbjudit till informationsträff förra året men bara annonserat i två trapphus, och det var mitt i sommaren. Klart att ingen kom, säger han.

I samband med att man utför borrningar i berget måste ett 50-tal lägenheter evakueras under ett halvår. Katrin Pettersson är ordförande i den lokala hyresgästföreningen. Hon menar att en lösning för området behövs men att den som nu är aktuell är både onödig och dyr.

– Det känns som ett prestigeprojekt, säger hon. Självklart får man stå ut med vissa störningar under byggtiden, men vi kommer att få en motorväg under oss istället för ett tåg varje halvtimme, med mer buller och avgaser som följd.

Erik Langby håller inte med.

– Alla bedömningar visar att bullret kommer att minska när delar av trafiken går under marken, säger han. Och vi har absolut tittat på alternativa lösningar. Det här är ett mycket komplicerat företag.

Men Konstantin C Irina tror inte på experterna.

– Vägen flyttas ju närmare berget – och bort från de nya bostadsområdena! Naturligtvis kommer vi att märka av den ökade trafiken.

Det finns flera syften med projektet, ett av dem är att bygga klart Hammarby Sjöstad och då krävs att trafiken leds om. Miljöpartiet i Stockholm stöder förslaget när det gäller att skapa knutpunkter för spårvägen, men ser problem med att Saltsjöbanan kommer att vara avstängd i tre år.

– Självklart måste folk då hitta andra lösningar, och att Saltsjöbanans sträckning blir längre när den flyttas ut från berget kan också göra att folk hellre tar bilen, säger Cecilia Obermüller som sitter i kommunfullmäktige.

Däremot anser partiet att det är olämpligt att utöka sjöstaden med fler bostäder med tanke på närheten till reningsverket.

– Även om verket flyttas in i berget så föreligger alltid stora risker, exempelvis med smitta, när det handlar om anläggningar av den här digniteten, säger hon.

Lars Fränne är avdelningschef på exploateringskontoret och tror inte alls att det är någon fara med reningsverket, och när det gäller biltrafiken pekar han på att körsträckan blir kortare när vägen går genom berget.

– De bullerutredningar som gjorts visar att de boende på Henriksdalsberget kommer att få det bättre, säger han.

I vintras sköt man upp beslut om förslaget eftersom finansiering saknas. Kostnaderna, som uppgår till ungefär sex miljarder, fördelas mellan Stockholms stad, Nacka kommun och landstinget men det är inte utrett hur mycket vardera parterna ska bidra med. Att staten skjuter till pengar är en förutsättning för att Danvikslösen ska bli verklighet.

Rekommenderade artiklar

Lyckad turné för Noaks ark

Många som får en diagnos som hiv-positiva är nyanlända till Sverige. Därför siktar Noaks ark på den under sin sommarturné.

Göran bjuder på tårta för 68 miljoner kronor

Efter utdragna debatter i kammaren klubbades i onsdags det omstridda vårdnadsbidraget igenom. Kristdemokraterna firade med tårtkalas i Stockholms city och oppositionen kontrar med ett eget program för familjepolitik.

Fria.Nu

Sexualbrott granskas av privat lobbygrupp

Unga förövare ska kunna låsas in efter avtjänat straff för att avsluta en obligatorisk behandling. Det föreslår en expertgrupp i syfte att minska antalet våldtäkter.
- Jag förstår viljan och tanken. Men det är farligt att blanda ihop strafflagstiftningen med vårdbehov, säger Alice Åström, vice ordförande i vänsterpartiet.

Fria.Nu

”Ökat skogsbruk räddar klimatet”

Arbetsköparorganisationen Skogsindustrierna lanserade i veckan en kampanj som lyfter fram skogens och skogsbrukets positiva inverkan på klimatet. Skogens förmåga att binda koldioxid bör tas med i beräkningarna när man sätter upp klimatmål, menar man. Men Naturskyddsföreningen, SNF, ser utspelet som ett sätt att plädera för en intensifiering av skogsbruket, vilket går i linje med regeringens skogspolitiska proposition från tidigare i år.

Fria.Nu

Hallå där!

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, som i helgen beslutade att ställa upp i EU-valet 2009 och i val till riksdag, kommun och landsting 2010.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria