Stoppa förtrycket av unga | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria.Nu

Stoppa förtrycket av unga

Maria Elementars rektor har återigen utmärkt sig som en av den auktoritära skolvärldens främsta härförare. En elev med en liten pärla i näsan har tvingats byta skola på grund av att hon var piercad. Två andra går kvar, men under hot från rektorn att det kommer bli mycket jobbigt för dem. Trakasserier från de vuxna har mycket riktigt förekommit.

I ett brev till alla elever, personal och föräldrar på skolan skriver rektor Eva Wikberg att det inte är tillåtet att se ut hur man vill i skolan. Bland annat nämns piercing och stora örhängen som sådant som inte är lämpligt. Detta ska ge eleverna 'en känsla för vad som är rätt och fel såväl etiskt som estetiskt, att lära dem förstå värdet av rätt uppträdande och rätt klädsel'.

'Det förpliktar att gå i Maria Elementarskola och givetvis måste varje elev acceptera de grundvärderingar som skolan har. Som elev i Maria Elementarskola kan man varken uppträda hur som helst eller se ut hur som helst. Skolans stadgar, hederslag och motto skall inte vara en dekoration utan en levande realitet'. Med den motiveringen får eleverna inte ha moderiktiga kläder eller korta kjolar. Det hindrade dock inte Wikberg från att själv sitta i en för hennes generation moderiktig och kort kjol i TV 4 förfäktandes vikten av att elever lär sig att ta med jobbet hem och inte avslutar arbetet i och med skoldagens slut. Maria Elemantar är en reaktionär skola, fullt i klass med Livets ords skola. Maria Elementarskola ska fostra eleverna 'oberoende av pedagogiska strömningar i tiden. Skolan kommer inte att ändra sin sedan mer än hundra år välkända och ansedda profil' skriver Wikberg i inledningen i samma brev och avslöjar därmed ett oerhört bakåtsträvande synsätt. Skolan ska jobba på samma sätt och med samma mål som när den grundades på 1800-talet. Pedagogisk nytänkande och utveckling föraktas.

Det kanske inte är så förvånande att det på en sådan skola dyker upp tankar av den här sorten. Men problemet är större än så. Det är en utbredd åsikt att vuxna har rätt att förtrycka barn. På andra skolor handlar det inte om örhängen utan om till exempel kepsar och jackor inomhus. Men vuxnas förtryck av unga stannar inte vid klädseln. I SVTs Debatt satt i tisdags en jurist, en kriminolog och en före detta centerpartistisk riksdagsledamot och pläderade för föräldrars och lärares rätt att aga barnen när orden inte räcker. Bara 'lite' och bara så de skulle förstå 'gränserna för vad som är rätt och fel'. För vuxna vet ju så mycket bättre än barn vad som är bra för dem. Vi vet och därför ska vi bestämma. Och även om långt ifrån alla förespråkar barnaga så är det allt för få föräldrar och skolpersonal som vill låta barn och ungdomar forma sina liv och bestämma vad som är väsentligt för dem. I stället ska vi vuxna tvinga dem till att bli goda medborgare.

Men är det vad samhället behöver - fler lydiga medborgare som ställer upp i de raka leden, inte tänker själv och aldrig tänker kritiskt? Vem är det bra för? Mår den som lär sig att vara följsam bra av det? Hur utvecklas ett samhälle som bara består av lydiga medborgare? Alla större framgångar mot ett mer humanistiskt och demokratiskt samhälle, som till exempel allmän rösträtt och fackliga rättigheter, har kommit till genom kritiskt tänkande och olydiga medborgare som gått mot strömmen.

Pedagogik och fostran handlar mycket om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha en positiv samhällsutveckling kräver det självständigt tänkande och ansvarstagande invånare. Och självständigt tänkande och ansvarstagande blir bara de som fått möjlighet att ta ansvar för sitt handlande. Att däremot som de gamla öststatskommunisterna med förtryck och våld försöka tvinga fram det goda samhället och de goda människorna är dömt att misslyckas. Auktoritär fostan leder till ett auktoritärt samhälle.

Om förtrycket skulle drabba en annan grupp i samhället skulle det bli ramaskri. Tänk om en religiös gruppering, en etnisk grupp, personer med en viss sexuell läggning eller av ett visst kön inte tilläts ha vissa kläder, eller om någon föreslog att de skulle få misshandlas i uppfostrande syfte. Men tydligen är det i sin ordning att förtrycka den mest värnlösa gruppen av alla. En grupp som till skillnad mot oss andra inte har någon möjligheter att påverka dessa regler. En grupp som dessutom är i total beroendeställning. En beroendeställning som grovt missbrukas av den som förtrycker. I stället för likriktning och förtryck behöver vi - unga som gamla - mångfald, tolerans och frihet. Och i den kampen är Maria Elementar utmärkt som varnande exempel på hur långt det kan gå om vi inte är vaksamma mot all slags intolerans.

Fakta: 

Du kan läsa Wikbergs brev på:
www.mariaelementarskola.se/aktuellt.htm

ANNONS

© 2021 Stockholms Fria