Skydd mot försurning i södra Sverige | Stockholms Fria
Fria.Nu

Skydd mot försurning i södra Sverige

Tolv vattendrag i södra Sverige kommer få ett bättre skydd mot försurning. Syftet är att skydda laxarna.

Tolv vattendrag i södra Sverige kommer få ett bättre skydd mot försurning. Syftet är att skydda laxarna.

Naturvårdsverket kommer att ge ut fullt statsbidrag till kalkning i försurade vatten i tolv vattendrag från och med i år. Tidigare har de statliga bidragen endast täckt 85 procent av kostnaderna och berörda kommuner har fått betala resterande 15 procent. Det ökade bidraget kommer att stärka skyddet av de försurade vattendragen, enligt Naturvårdsverket.

Insatsen görs för att minska effekterna av försurningen så att hotade arter kan trivas på nytt, och framför allt för att skydda laxar.

- Laxfödande vatten är högprioriterade, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

De svenska laxvattnen har minskat och det finns endast ett fåtal kvar. Därför är det viktigt att vatten där laxar naturligt reproducerar finns kvar och förbättras.

De tolv vattendragen i Sydsverige som får fullt bidrag är Alsterån i Kalmar län, Rökeån i Skåne län, Smedjeån, Himleån, Albäcken och Hornån i Hallands län samt Hålldammsbäcken, Härsjön, Sköldån, Surtan, Taske å och Västerlandaån i Västra Götalands län.

Totalt har Naturvårdsverket fördelat 191 miljoner kronor till olika kommuner för kalkning av vatten.

Rekommenderade artiklar

Djurskyddsmyndigheten kartlägger sex med djur

Med hjälp av en enkätundersökning ska Djurskyddsmyndigheten kartlägga det sexuella utnyttjandet av djur i Sverige. Undersökningen kan komma att lägga grund till en ny lagstiftning som kriminaliserar tidelag.

Fria.Nu

Jämställdhetsarbete på dagis får mer pengar

Nu får förskolorna i Sverige mer pengar till jämställdhetsarbete.

- 2,5 miljoner kronor kommer att delas ut, säger Elisabet Wahl från Delegationen för jämställdhet i förskolan.

Delegationen för jämställdhet i förskolan ska återigen dela ut pengar till projekt som arbetar med jämställdhet i förskolor.

Första omgången delegationen delade ut pengar var i maj 2004. Även då delades 2,5 miljoner kronor ut, till 18 olika projekt inom landet.

Fria.Nu

'Jag kan sprida kunskap'

Som barn blev hon omskuren. När hon var tonåring hotade hennes bror att mörda henne. I dag är Sara Mohammad ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon kämpar för andra kvinnor som lever med hot och våld.

Fria.Nu

'Om jag överlevde skulle jag bli kvinnokämpe'

Som barn omskars hon. Som tonåring mordhotades hon av sin egen bror. I dag är Sara Mohammad ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon kämpar för andra kvinnor som lever i liknande situationer.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria