Stockholms Fria

Socialdemokratisk riksdagsledamot i olovlig lockout av anställd

Mia Fällström, redaktör för tidskriften Våga se, tog upp problem på sin arbetsplats. Efter det bestämde sig styrelsen för att lägga ut tidningsproduktionen externt och sa upp henne. Under ett möte fråntogs hon plötsligt nycklar och dator. Stockholms LS utreder nu oegentligheterna och menar att hon blivit olagligt uppsagd och lockoutad. ”Jag kände mig som en piga på 1800-talet”, säger Mia Fällström.

Mia Fällström headhuntades till Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Hopp, för drygt ett år sedan. Innan dess hade hon en bra tjänst som folkhögskolelärare och genuspedagog på Tollare folkhögskola. Hon anställdes som redaktör för organisationens tidskrift Våga se och som mediaansvarig och kampanjansvarig.

– Jag lämnade ett bra jobb för att jag brinner för det här, berättar hon.

Det gick bra för Mia Fällström. Hon hade flera nya projekt inplanerade, ansökningar om pengar för dem var inlämnade och skolföreläsningar var inplanerade. Prenumerationerna på Våga se ökade med 34 procent och därmed förbättrades tidningens ekonomi. Ytterligare två personer anställdes för att avlasta henne i arbetet. Men i vintras påpekade hon brister på arbetsplatsen under ett möte i mars med ordföranden och riksdagsledamoten Elisebeht Markström (S) och Hopps kanslichef.

Det handlade bland annat om att kanslichefen på kontoret på Bondegatan på Söder kopplade om Hopps rådgivningstelefon från sin egen till den allmänna telefonen, vilken besvarades av två personer som inte hade adekvat utbildning i ämnet.

–Tänk dig själv att få höra av en mamma att hennes dotter utsätts för sexuella övergrepp och inte veta hur man ska bemöta det. Jag är själv småbarnsförälder, säger Mia Fällström.

Det handlade också om att kanslichefen inte vidarebefordrade mejl till Mia Fällström vilket ledde till att de inte besvarades i tid, eller inte alls. Hon anmärkte också på att tidrapporterna som hon förväntades fylla i var svårapplicerbara på hennes tjänst och på att hennes arbetsbeskrivning ändrats utan förhandling till att lyda:

”Uppstår meningsskiljaktigheter avseende tidningens innehåll ges ansvarig utgivares uppfattning företräde”.

Samtidigt som två av de fem anställda går upp i arbetstid och får rejäla lönelyft, får Mia Fällström vare sig lönesamtal eller medarbetarsamtal. Och trots ett nytt möte om arbetsförhållandena med Mia Fällström, Elisebeht Markström och kanslichefen, sker inga konkreta förbättringar.

– Den enda åtgärden som kanslichefen gör är att ställa in en annan telefon till mig, så att jag slipper svara på jourrådgivningen, säger Mia Fällström.

De bokar då in ett tredje möte om arbetsförhållandena.

I början av april hålls ett extrainsatt telefonmöte med Hopps styrelse. Där talar man för första gången om att säga upp Mia Fällström och lägga ut produktionen av tidskriften på ett externt bolag. Några dagar senare, under mötet som Mia Fällström tror ska handla om arbetsproblemen hon tagit upp, berättar Elisebeht Markström att hon har för avsikt att säga upp Mia Fällström på grund av omorganisation.

–Jag trodde att hon skämtade när hon sa det. Så sent som en vecka innan så hade vi möte om ett jubileumsnummer som ska komma i slutet av året, säger Mia Fällström.

När Mia Fällström frågar hur det då går med skolinformationskampanjen som Hopp driver, och med föredrag om sexuella trakasserier i skolan som hon ska hålla, får hon beskedet att föredragen ska ställas in. Men när en av beställarna senare ändå vill ha föredraget, får Mia Fällström en förfrågan om hon inte kan hålla föredraget ”privat”.

– Hur vi ska göra med föredragen i skolorna i framtiden är något som diskuteras i styrelsen. Kanske andra krafter kan ta över, säger Birgit Norgren, ansvarig för ekonomi och administration på Hopp.

Den 21 april kallas Mia Fällström till ett informellt möte där Elisebeht Markström undrar om hon accepterar uppsägningen och får ledigt för att söka arbete under uppsägningstiden, som hon sätter till en månad. Men Mia Fällström accepterar inte erbjudandet utan hänvisar till sitt fack, Stockholms LS av SAC.

Den första förhandlingen sker den 27 april med Toivo Jokkala som ombud.

– Då kände Elisebeht Markström inte till turordningsreglerna, ifråga om uppsägning. Och någon turordningslista fanns inte, det måste en arbetsgivare ha, säger Toivo Jokkala.

Två dagar senare fortsätter förhandlingarna. Samma dag undertecknar arbetsgivaren uppsägningen och hänvisar till arbetsbrist. Elisebeht Markström vägrar att lämna ut ekonomiska rapporter som skulle visa att det är ekonomiskt försvarbart att avskeda Mia Fällström.

– Vi anser att arbetsbrist bara är ett svepskäl för uppsägningen. Det måste handla om något annat som de vägrar berätta om. Inget tyder på att arbetsbrist är den egentliga orsaken eftersom det går bättre för Hopp än någonsin tidigare, säger Toivo Jokkala.

Stockholms LS svarar med flygbladsutdelning vid organiationens årsmöte. Där visade det sig att medlemmarna varken hört om att Mia Fällström ska sägas upp eller planerna för Våga ses framtid.

Den fjärde maj får Mia Fällström uppsägningen skriftligt, en uppsägning som SAC ser som en olovlig. Den 14 maj inleds tvisteförhandlingarna. Inför den fackliga delegationen säger Elisebeht Markström oväntat att hon förväntar sig att Mia Fällström tömmer sitt kontor och lämnar ifrån sig nycklarna samma dag.

– Hon utsattes då för en olovlig lockout. I lockoutsituationer ska facket varslas minst sju arbetsdagar innan, säger Toivo Jokkala.

Men det var värre än så. När Mia Fällström kommer tillbaka till kontoret, visar det sig att kanslichefen har beslagtagit hennes dator.

– De har inget system för att kolla mejlen utanför arbetsplatsen. Det kan ju vara personer som undrar om olika saker, och jag kan inte svara, säger Mia Fällström. Jag vet inte heller vad som händer med till exempel skolinformationsgruppen, som jag dragit igång.

Hon har in i det längsta hoppats att Elisebeht Markström ska säga att det går att lösa konflikten och har därför undvikit att tala om för alla dem hon arbetat med hur det ligger till.

– Men nu går det ju inte längre, jag kommer ju inte ens åt min mejl, säger Mia Fällström.

– Jag saknar ord för deras behandling av Mia Fällström. Det är en allvarlig handling att beslagta en redaktörs dator, på grund av källskyddet och stöld av information. Vi ska undersöka vad det kan få för rättsliga följder, säger Toivo Jokkala.

Och rättsliga följer kommer det att bli. Toivo Jokkala menar att Mia Fällström inte har gjort något fel. Hon har arbetat med fackliga frågor och tagit kontakt med sin fackförening.

– När en arbetsgivare bestraffar henne för det bryter hon mot föreningsrätten.

Därför och på grund av de övriga överträdelserna av arbetsrätten kommer Stockholms LS att stämma Hopps styrelse inför Arbetsdomstolen.

Toivo Jokkala berättar om stidsåtgärder som Stockholms LS kommer att utföra fram till dess:

– Vi kommer att göra nyanställningsblockader, blockad av Hopps lokaler och blockad av tidningen.

Toivo Jokkala säger också att Stockholms LS kommer att kontakta dem som Hopp har sökt bidrag från för olika projekt.

– Vi vill se om det kan handla om bidragsfusk, eftersom många av de projektmedel som sökts bygger på Mia Fällströms medverkan.

Elisebeht Markström avböjer att kommentera konflikten med hänvisning till de pågående förhandlingarna med facket.Toivo Jokkala menar att det är en undanflykt.

– Förhandlingarna med facket är avslutade i och med tvisteförhandlingarna, och det vet hon. Det är bara ett billigt sätt att försöka komma undan sitt ansvar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2023 Stockholms Fria