Stockholms Fria

Fem fartyg k-märks av Sjöhistoriska

Det är inte bara byggnader som blir k-märkta. Strax före jul beslutade Sjöhistoriska museet att fem fartyg ska kulturskyddas för framtiden: Götakanalbåten Diana, fiskebåten Mälaren, minsveparen M21-Saga, timmerbogseraren Hebe och bogseraren Harge. Museet menar att fartygen är en viktig del av det maritima kulturarvet. Sammanlagt är nu drygt 90 fartyg i Sverige k-märkta.

– Gamla välbevarade fartyg har en stor betydelse för många maritima kulturmiljöer. Arbetet med att bevara och använda dem engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. Och ännu fler är de passagerare som kan få uppleva en resa ombord på de här flytande klenoderna, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria